Landelijke opschoondag

De GroenLinksfractie heeft op 11 april jl. een initiatiefvoorstel ingediend om het zwerfafval in Houten nog gerichter te bestrijden.

Het initiatief vraagt van het college om de landelijke opschoondag vanaf volgend jaar buurtgericht te organiseren. Het initiatiefvoorstel wordt in het Ronde Tafel Gesprek van 8 mei a.s. om 21.30 uur nader toegelicht en aan het college van B en W aangeboden. Natuurlijk verwachten wij dat het initiatief door het college wordt omarmd. Immers, een schone leefomgeving is niet alleen prettig voor alle Houtenaren. Het is ook zeer belangrijk voor ons ecosysteem, want niet opgeruimd zwerfafval richt grote schade aan voor het milieu.

Als je het initiatief actief wilt ondersteunen, bijvoorbeeld door volgend jaar buurtcoördinator te willen zijn, dan horen we dat graag van je. Neem gerust contact op met Tijm Corporaal: tijm.corporaal@kpnmail.nl.