Lezing: Zelf weten of doen wat de overheid zegt?

Op 5 juni a.s. houdt Dick Pels, directeur van Bureau de Helling (het wetenschappelijk bureau van GroenLinks), in de bibliotheek van Houten een lezing over het thema ‘Vrijzinnig paternalisme’. Hoe gaan we om met spanning tussen individuele keuzevrijheid en ‘ouderwetse’ overheidsbemoeienis?

Tussen individuele keuzevrijheid en sturing van de overheid bestaat altijd een zekere spanning. Is er misschien ook een derde weg tussen het ouderwetse betweterige paternalisme en het 'absolute' individualisme en doorgeslagen keuzevrijheid?

Vrijheid leidt niet vanzelf tot vrijzinnigheid, en emancipatie niet vanzelf tot goed gedrag. Hoe verhinderen we dat het individualisme doorschiet in narcisme, hebzucht en hufterigheid? Hoe kan het individualistisch ideaal daadwerkelijk groen en sociaal worden gemaakt?

Deze en andere vragen komen aan bod: na de lezing is er gelegenheid voor discussie en een informele afsluiting.

Organisatie
De avond wordt georganiseerd door het afdelingsbestuur van GroenLinks Houten

Datum en tijd
Dinsdag 5 juni 2012, 20.00 - 22.00 uur. Zaal open vanaf 19.45 uur

Locatie
Bibliotheek Houten, Onderdoor 158, 3995 DX Houten

Toegang
Toegang is gratis, aanmelden vooraf is niet nodig

Meer weten over vrijzinnig paternalisme?
Kijk dan op de site van de Helling