Jan Koudijs (foto: Karen Machielsen)

In memoriam Jan Koudijs

Tot ons grote verdriet is onze oud-wethouder Jan Koudijs zondag jl. overleden. Wij wisten al een tijd dat hij ernstig ziek was, niettemin zijn we diep geraakt door het feit dat hij er nu niet meer is. Met het overlijden van Jan verliezen we een zeer gewaardeerd en vooral geliefd GroenLinks bestuurder. Jan was wethouder voor GroenLinks in Houten in de periode 2006 - 2010. De portefeuilles die hij vier jaar onder zich had, hebben één ding gemeen: mensen, samenleving en leefbaarheid.

Jan was wethouder voor GroenLinks in Houten in de periode 2006 - 2010 en had de thema's Onderwijs, Sport en recreatie, Leefbaarheid kleine kernen, Kunst, cultuur, monumenten en archeologie, Ouderenbeleid en emancipatie en Accommodaties in zijn portefeuille.

De portefeuilles die wethouder Koudijs vier jaar onder zich heeft gehad hebben een ding gemeen: het gaat om mensen, samenleving en leefbaarheid. Koudijs, in een interview met het Houtens Nieuws van 14 april 2010:

Bijna alles waarmee ik me heb bezig heb gehouden heeft direct invloed op de samenleving. Houten mag dankbaar zijn dat de bevolking betrokken is en actief meedenkt, maar ook kritisch is. Samen hebben we daardoor heel wat bereikt: een nieuw theater, een nieuw cultuurcentrum, behoud van het Oude Station, een Brede School, een Sport- en Recreatienota, verbreding in het voortgezet onderwijs, enzovoorts.

Tijdens zijn wethoudersperiode woonde Jan in de kleine kern Tull en 't Waal en was hij zodoende direct betrokken bij 'zijn' portefeuilleonderdeel Leefbaarheid in de kleine kernen van Houten.

In het Houtens Nieuws van woensdag 24 oktober staat de volgende omschrijving van Jan, waar we ons graag bij aansluiten:

Wij kenden Jan als een warme persoonlijkheid en een bevlogen mens die zich met hart en ziel inzette voor de samenleving en de mensen om hem heen. Hij had de kwaliteit mensen met elkaar in contact te brengen om zo samen tot goede oplossingen en initiatieven te komen. Hij noemde zichzelf een 'mensen-mens' en dat was hij ook daadwerkelijk. In zijn vrije tijd hield Jan van wandelen, film, kunst en cultuur en vele andere zaken die het leven de moeite waard maken.

Op de fractievergadering van maandag zijn twee gedichten voorgedragen ter nagedachtenis van Jan Koudijs:

Slechts de zaken
die worden herinnerd
met Liefde
zijn Echt.
Slechts de daden
die worden herinnerd
met Liefde
zijn Echt.

Clarissa Pinkola Estés, uit: De ontembare vrouw

En het gedicht dat Maria van de Looverbosch schreef toen zij als eerste dorpsdichteres was aangesteld door Jan Koudijs, en dat te vinden is op een bankje aan de Veerweg op het Eiland van Schalkwijk (nabij de Lekdijk). Onderstaande foto maakte fractielid Andor van Dijk afgelopen maandagmiddag.

Tenslotte wensen het bestuur en de fractie van GroenLinks Houten Anita, Jasper, Tina en Miloutje kracht en liefde toe om het verlies van hun man, vader, schoonvader en opa te dragen.

Bestuur en Fractie GroenLinks Houten

Lees ook:
Houtens Nieuws - Oud-wethouder Jan Koudijs overleden
Houtens Nieuws - Wethouder Jan Koudijs blikt terug op Houtense periode