Nog teveel mensen in Houten op of onder de armoedegrens

In de raadsvergadering van 18 juli 2019 werden de minimaregelingen besproken. Ook in Houten zijn er te veel mensen die op of onder de armoedegrens leven. Zo wonen er in onze gemeente een kleine 1000 mensen met een uitkering (2%).  GroenLinks wil dat de gemeente alles uit de kast trekt om deze mensen te ondersteunen. 

We hebben het college met een motie aangespoord om in het najaar met voorstellen te komen hoe we deze mensen beter kunnen bereiken en ondersteunen. Er loopt een evaluatie van de huidige uitvoering: we zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten hiervan.

GroenLinks wil dat eigentijdse instrumenten worden ingezet om mensen die ondersteuning nodig hebben, te bereiken met de informatie die zij nodig hebben.  Het gebeurt nu nog te vaak dat mensen belangrijke informatie mislopen. Zo helpt het als de gemeente zich inzet om meer bekendheid te geven aan de site www.devoorzieningenwijzer.nl. Ook is GroenLinks voor een proef met basisinkomen; wij zien dat als een kansrijk instrument om armoede tegen te gaan. Helaas is daar in de gemeenteraad (nog) geen meerderheid voor.

Mij is het in dit eerste jaar als raadslid sterk opgevallen hoeveel vrijwilligers zich inzetten voor kwetsbare mensen. Wat gebeurt er veel in Houten om te voorkomen dat mensen aan de zijlijn staan, om ervoor te zorgen dat kinderen mee kunnen blijven doen, en om mantelzorgers te ondersteunen  in hun vaak zware taak! Namens GroenLinks neem ik daar mijn ‘petje’ diep voor af. 

Gerry Engels, raadslid.