Ook Marco Harms krijgt een Groen Lintje

Groene Lintjes worden uitgereikt aan mensen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor natuur en milieu.

Op 14 juni heeft Aleid Groothoff (voornamalig raadslid) in het bijzijn van David Jimmink en Mariëlle Veldhuis (tegenwoordig raadsleden) een groen lintje opgespeld bij Marco Harms, de beleidsmedewerker van de gemeente Houten die zijn energie gestoken heeft in het maken van het recent door de gemeenteraad aangenomen ambitieuze milieubeleidsplan.

Marco kon niet aanwezig zijn bij de uitreiking van de groene lintjes op 5 juni jl. Daarom hebben Aleid, David en Mariëlle hem op het werk verrast met taart en toespraak; beide werden door Marco en zijn collega’s met open armen ontvangen.