Open dialoog tijdens bewonersavond over windpark Goyerbrug

Op  15 november werd een informatieavond gehouden over de (mogelijke) komst van windmolens Goyerbrug in ’t Goy. Onze GroenLinks wethouder Hilde de Groot ging  open de dialoog aan met de ruim 70 aanwezigen.

Tijdens de bijeenkomst waren er veel vragen. Vragen over: 

  • het draagvlak . Bijvoorbeeld  Hoe meet je draagvlak? Wie vormen het draagvlak? De wethouder gaf aan dat het op  1e plaats een taak is van de initiatiefnemer om draagvlak te organiseren. Daarnaast gaat de wethouder gesprekken aan. Op basis van beide maakt de gemeente een afweging over het draagvlak.  
  • beïnvloedingsruimte.  Is het al beklonken? Mogen het bijvoorbeeld in plaats van vier grote ook 8 kleinere molens worden? Ja, er is beïnvloedingsruimte . Het besluit ligt nog open. Het hele pakket aan belangen zal gewogen worden waarbij het belang van de direct betrokken bewoners zwaar zal wegen.
  • Gezondsheidsrisico’s.  Wat zeggen de (internationale) onderzoeken over bv. straling en geluid? De wethouder benoemde het overheidsstandpunt dat er op dit moment niets bekend is van gezondheidsrisico’s door windturbines. Dit werd ook bevestigd door de aanwezige vertegenwoordiger van de provincie.

De wethouder was open over het gegeven dat de initiatiefnemer  een sterke troef in handen heeft. Mocht de gemeente Houten  namelijk ‘nee’ zeggen tegen de komst, dan zal de provincie als bevoegd gezag toch akkoord gaan met de plannen. Reden is het feit dat de windmolens opgenomen zijn in het structuurplan. Het initiatief moet wel binnen de wettelijke kaders blijven. De provinciale vertegenwoordiger was hierover duidelijk.

De aanwezigen kregen uitleg van de wethouder over de duurzaamheidstaak voor de komende jaren die de gemeenten van het Rijk opgelegd hebben gekregen. De gemeente Houten werkt waar het maar kan regionaal samen, maar heeft ook een eigen  duurzaamheidstaak. Voor windmolens zal voornamelijk naar het buitengebied gekeken worden, maar voor de woningbouwplannen vooral naar de binnenstedelijke gebieden. Veel aanwezigen benadrukten dat de gemeente vooral zelf de regie moet voeren.

(c) GroenLinks Houten
(c) GroenLinks Houten