Oproep: doe mee en versterk een commissie

In het voorjaar van 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Zoals gebruikelijk coördineert het bestuur de voorbereiding hiervan. Om de basis te leggen voor een fantastische verkiezingsuitslag zoekt GroenLinks Houten mensen die hun steentje willen bijdragen aan de programmacommissie, de kandidatencomissie en de campagnecommissie.

In het voorjaar van 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Zoals gebruikelijk coördineert het bestuur de voorbereiding hiervan.

Hoe leggen we de basis voor een fantastische uitslag?

  • Met een spetterend verkiezingsprogramma
  • Een kieslijst met bevlogen kandidaten die de Houtense bevolking aanspreken
  • En natuurlijk met een creatieve, soms ludieke, maar in ieder geval boeiende campagne!

Doe mee en versterk een commissie

Voor dat programma en die kandidatenlijst moet nog wel wat werk verzet worden. En ook de campagne zal niet vanzelf gaan. Daarom willen we op de najaarsvergadering weer een programmacommissie en kandidatencommissie instellen. Hiervoor zoeken we bemensing. Als je jezelf herkent in één van de volgende profielen nodigen we je van harte uit je op te geven bij het bestuur.

  • Vind je het interessant om de politieke visie van GroenLinks te vertalen naar de lokale praktijk? En heb je ideeën over politieke oplossingen voor lokale praktische problemen? Dan is de programmacommissie iets voor jou! De programmacommissie bereidt een concept verkiezingsprogramma voor dat volgend jaar door de Algemene Ledenvergadering kan worden besproken en vastgesteld. Enige ervaring met doelgericht schrijven is meegenomen.
  • Ben je iemand met mensenkennis, die de kracht en misschien ook de eventuele kwetsbaarheid van potentiële verkiezingskandidaten boven tafel kan krijgen? Dan is de kandidatencommissie iets voor jou! De kandidatencommissie, bestaande uit mensen die zelf niet (hoog) op de kandidatenlijst willen staan, nodigt iedereen uit die interesse heeft uit om zich kandidaat te stellen voor de functie van fractielid en doet – na gesprekken met de 6 tot 8 kandidaten voor de hoogste plaatsen - een voorstel voor de volgorde op de lijst. Hierbij volgen we een vastgestelde werkprocedure.
  • Vind je het leuk om met anderen over GroenLinks te praten, heb je overtuigingskracht, ben je creatief en heb je zin in een ludieke campagne? Overweeg dan eens of de campagnecommissie iets voor je is. De campagnecommissie bereidt de campagne voor en voert deze uit om zoveel mogelijk inwoners van Houten ervan te overtuigen dat een stem op GroenLinks een stem voor een groener en socialer Houten is.

Interesse? Meer weten?

Aarzel niet te reageren of nog wat aanvullende informatie te vragen. Neem contact op met Dick Verburg, voorzitter van GroenLinks Houten:

E-mail: dverburg@groenlinks.nl
Telefoon: 06 - 47 45 00 61