Past het passend onderwijs?

De afgelopen vier jaar is de gemeente Houten bezig geweest om passend onderwijs, voor kinderen die meer nodig hebben dan het reguliere onderwijs kan bieden, vorm te geven.

Of dit gelukt is, praten wij, D66 Houten, SGP-Houten, De Houtense VVD, PvdA Houten en CDA Houten in gesprek met leraren en de wethouder. Dit is op 17 januari tussen 20:00 en 22:00 in de Oranjezaal in Het Huis van Houten, Onderdoor 158. 

Kom ook, en laat je horen!