Plastic ophalen in Houten groot succes

Sinds juli 2007 doet Houten mee aan de proef met inzameling van plastic verpakkingen bij huishoudens binnen de Rondweg. De proef is een succes.

Daarom heeft het college besloten om voortaan in de hele gemeente het plastic afval maandelijks huis aan huis in te gaan zamelen. Daarmee voldoet Houten nu al aan de wettelijke verplichting om in 2010 plastic gescheiden in te zamelen.

175.000 kg plastic per jaar ingezameld

Sinds alle plastic verpakkingen apart mogen worden ingeleverd, haalt Houten ongeveer 10 kg plastic afval per huishouden per jaar op. Als Houten bij alle 17.500 huishoudens in Houten plastic in gaat zamelen, levert dat 175 ton plastic per jaar op. De plastic inzameling zorgt daarmee voor een stijging van het afvalscheidingpercentage met 0,66% en levert zodoende een bijdrage aan de door de gemeenteraad in het milieubeleidsplan vastgelegde ambitie om 60% van het huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen. Mede dankzij de plasticinzameling werd dit ambitieuze percentage in 2008 voor het eerst gehaald.

Bewoners zijn enthousiast

Via het burgerpanel heeft het college laten onderzoeken wat de inwoners van de plastic inzameling vinden. Bijna driekwart van de inwoners vindt het inzamelen van plastic afval belangrijk. Meer dan acht op de tien inwoners doet mee aan de gescheiden inzameling. Uit het onderzoek kwam geen duidelijk antwoord op de vraag welke manier van inzamelen de voorkeur van de inwoners krijgt. 28% vindt de huidige wijze goed, 30% zou graag zien dat de inzamelfrequentie verdubbeld wordt en 26% heeft liever “glasbakken” voor plastic.

Milieuwinst door CO2 besparing

Uit een onderzoek van IVAM blijkt dat het huis aan huis inzamelen en verwerken van plastic verpakkingen een aanzienlijke CO2 reductie oplevert. Ten eerste wordt het plastic afval niet meer verbrand. Daarnaast geeft het produceren van kunststof uit aardolie een veel grotere CO2 uitstoot dan wanneer kunststof wordt geproduceerd uit secundair materiaal (bron IVAM rapport “Milieu quickscan kunststof verpakking uit huishoudelijk afval in Amsterdam”, september 2008).

Bron: collegebrief gemeente Houten