Raad geeft Verklaring van Geen Bedenkingen voor Windpark Goyerbrug

Op 1 oktober 2019 heeft de raad opnieuw vergaderd over Windpark Goyerbrug.  Waar het in juni ging om een voorlopige verklaring, ging het in deze vergadering over de zienswijzen die waren ingediend op deze voorlopige verklaring en moest besloten worden over de definitieve verklaring.

De vergadering was grotendeels een herhaling van vorige keer, omdat toen ook alle belangrijke kwesties al aan de orde kwamen. Desalniettemin zijn in de afgelopen tijd diverse zaken verbeterd en duidelijker geworden: het gaat dan met name om de compenstie-regeling voor omwonenden.

Het debat in de raad was een stevig en ook emotioneel debat tussen politieke partijen die voor- en tegenstander zijn van de windmolens. De raad moest immers een afweging maken tussen de belangen van direct omwonenden en het ruimere algemeen belang.  Ook de partijen die vóór de verklaring van geen bedenkingen stemden, lieten allemaal duidelijk weten dat dit een moeilijke afweging is geweest. Want iedereen beseft dat de komst van de molens het landschap flink zal veranderen.

Ook onze wethouder Hilde de Groot benoemde dat nogmaals. Daarom heeft zij zich in het afgelopen jaar ingezet om het overleg- en inspraakproces in goede banen te leiden. Zij sprak daarbij zelf met vele omwonenden en ontmoette tegenstanders, voorstanders, mensen die neutraal zijn, en mensen die opzien tegen de komst van de windmolens maar ook vinden dat de noodzaak van schone energie zwaarder weegt dan ervaren overlast.

Na het debat stemde de raad in met het voorstel. Voor stemden 20 raadsleden (5 CDA, 5 GL, 4 VVD, 3 D66, 2 CU,  1 PvdA), tegen stemden 8 raadsleden (5 ITH, 2 SGP, 1 PvdA). De raad stemt dus in met de verklaring van geen bedenkingen en zet zo een belangrijke stap op weg naar Houten Klimaatneutraal 2040. De initiatiefnemer kan nu verder met de subsidie-aanvraag en de planning van de bouw. Er kan nog beroep bij de rechter worden aangetekend, maar we hopen toch op afzienbare termijn de molens te kunnen zien draaien.