Raad keurt begroting 2020 goed; amendement GroenLinks aangenomen

Op 29 oktober heeft de raad de begroting voor 2020 goedgekeurd. Deze bevat een bezuinigingspakket van 1.5 miljoen op Jeugdzorg/Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Jz/Wmo) en 0.8 miljoen overige bezuinigingen.

Dit komt omdat de kosten van Jz/Wmo hoger uitvallen dan gedacht, en omdat het Rijk minder geld naar de gemeenten stuurt, ondanks het begrotingsoverschot van 11 miljard euro. Een zeer vreemde en onwenselijke situatie.

Een groot deel van de discussie ging dan ook over de voorgestelde besparingen op Jz/Wmo. Er zijn twee problemen: 1) misschien is het niet mogelijk om te besparen, en 2) als je dat dan toch doet, veroorzaak je dan geen grote problemen voor hulpvragers? Vanwege het financiële risico moet je snel beginnen minder uit te geven, maar goed in de gaten houden of er niets misloopt.

GroenLinks vroeg daarnaast aandacht voor de financiële problemen van Van Houten & Co, Theater aan de Slinger, Bibliotheek en het Houtens Muziekcollectief. Al enige jaren wordt hun subsidie onvoldoende verhoogd om de stijgende lonen en prijzen te compenseren, eigenlijk dus ieder jaar een bezuiniging van een paar procent. Men teert daarom in op de reserves, en komt gevaarlijk dicht bij de nullijn.

De raad heeft hier in enige mate iets aan kunnen doen: een amendement van GroenLinks om 35.000 euro extra prijscompensatie te geven is aangenomen, evenals een motie van D66/PvdA om een task force in te stellen die samen met de gemeente een structurele manier van financieren moet bedenken (bijvoorbeeld over een periode van 4 jaar), waardoor in ieder geval de jaarlijks terugkerende onzekerheid wordt weggenomen.

Uiteindelijk werd om ongeveer half één ’s nachts de begroting aangenomen met 15 stemmen tegen 13.