De Rijksoverheid heeft aan regio’s gevraagd om in een Regionale Energiestrategie (RES) aan te geven welke bijdrage zij leveren aan de verduurzaming van de energievoorziening. Het voorstel van de U16-regio, 16 gemeenten die samen ongeveer de provincie Utrecht beslaan, werd op 19 mei in de raad besproken. Onze regio bood in dit concept-bod om 1,8 TWh  per jaar elektriciteit duurzaam op te wekken met windmolens, zonnepanelen en zonnevelden.

De Raad heeft ingestemd met dit concept-bod. Dat betekent dat de regio U16 van het elektriciteitsgebruik van 10.8 TWh/jaar (dat is het gebruik bij maximale besparing en efficiency-verbetering) in eerste instantie 1/6 gaat verduurzamen. De warmtetransitie komt later aan bod.

Hierbij moet de verdeling over de gemeenten nog worden afgesproken – daar gaan we in het najaar over praten, ook met de inwoners. GroenLinks is blij dat deze eerste stap gezet is! Het is immers niet niks om alle gemeenten op één lijn te krijgen met een gezamenlijk bod. Onze wethouder Hilde heeft daar in het bestuurlijk overleg ook sterk aan bijgedragen.  Kijken we naar de uiteindelijke doelstelling, dan zien we wel dat er nog heel veel moet gebeuren. In de raad van Houten merkten we dat niet iedereen er op deze manier instaat. Er zijn ook partijen die 1.8TWh nu al aan de hoge kant vinden. Tijdens het debat maakte onze fractievoorzitter Tijm Corporaal in zijn betoog inzichtelijk dat we ons met elkaar deze opstelling niet meer kunnen permitteren als we de opwarming van de aarde met maximaal 1.5 graad echt willen voorkomen. 

Het betoog uitgesproken door onze fractievoorzitter Tijm Corporaal vind je hieronder.