Raadsbehandeling Begroting 2018 succes!

Op 7 november vond de behandeling van de Begroting 2018 van de Gemeente Houten plaats, de laatste begroting voor de verkiezingen. GroenLinks vond dat deze begroting ambitieuzer kon op het gebied van duurzaamheid en opkomen voor de zwakkeren.

Nieuw in deze vergadering was dat door het College het aan de gemeenteraad werd gelaten om een invulling te vinden voor 100.000 euro structureel geld. Dit leidde tot een heel palet aan amendementen van de negen fracties in de gemeenteraad, waarbij iedere partij eigen wensen neerlegde voor de invulling van dit geld. GroenLinks heeft deze avond stevig gelobbyd voor en achter de schermen om de groene en sociale punten die wij belangrijk vonden geregeld te krijgen. Dit lukte: de motie die GroenLinks had ingebracht over duurzaamheid, en de twee moties waarover wij hadden meegedacht haalden het waardoor wij de 100.000 euro voor ons optimaal zagen ingevuld.

De drie moties gingen over:

  1. Het aanschaffen van een tweede golfkar voor ouderenvervoer, een middel wat eenzaamheid bestrijdt. Voorafgaande aan vergadering was gebleken dat één golfkar niet genoeg was om aan de vraag van de ouderen te voldoen.
  2. Het stimuleren van welzijnswerk in Houten-Noord, met name in het centrum. Uit onderzoek was gebleken dat hier extra inzet nodig was
  3. Duurzaamheid: om de klimaatdoelen te halen is zowel inzet van de gemeente, burgers en bedrijven nodig. Burgers kunnen door de gemeente geholpen worden door hulp bij het coördineren van (wijk)initiatieven of hulp in de vorm van een klein budget voor bijvoorbeeld een sprekers voor een bijeenkomst.  Ter vergadering bleek dat volgend jaar bijvoorbeeld iemand wil proberen een wijk van het gas af te krijgen – voor dit soort initiatieven is nu meer budget beschikbaar.