Raadsvergadering 13 februari 2018: het dak van Schoneveld en de Algemeen Plaatselijke Verordening

In een eerder bericht hebben wij al geschreven over de perikelen rondom het dak van Wijkcentrum/Cultuurhuis Schoneveld en het standpunt van GroenLinks hierin (zo snel mogelijk repareren). Het klapstuk van de debatraad waren twee moties die vroegen om reparatie van het dak.

De eerste motie (ondersteund door de coalitie en Houten Anders!) sprak uit reparatie te verkiezen boven sloop en opnieuw invulling van het gebied, maar ook om het doen van een second opinion van het dak en op basis hiervan na de verkiezingen te beslissen over reparatie. Een tweede motie (ondersteund door GroenLinks, SGP, ITH en ChristenUnie) zette in op binnenkort het besluit genomen wordt het dak te repareren. Het debat over de moties was bij vlagen onprettig en er werd onnodig geframed (blanco cheque uitschrijven, onzorgvuldig) waardoor de direct-reparerenmotie in ongunstig daglicht kwam. Deze haalde het niet, ondanks dat GroenLinks dit de betere motie vond. We hopen nu dat uit de second opinion geen dingen komen die de intentie-uitspraak van de raad om het dak te repareren ondergraven, en we zetten in op spoedig herstel van het dak van Schoneveld.

Ook op de agenda stond ook jaarlijkse aanpassing van de APV (het document met daarin alle Houtense regels voor de openbare orde). Hoewel er weinig wijzigingen in het document zelf waren, kwamen er van de zusterpartijen verzoeken tot aanpassing: meer cameratoezicht om auto-inbraak tegen te gaan, een verbod op druggebruik in de openbare ruimte en het opheffen van de eindtijd waarop cafés dicht moeten. De burgemeester gaf aan dat qua drugs en auto-inbraak het probleem niet zo groot is dat er verregaande middelen nodig zijn om het op te lossen, over het vrijgeven van de sluitingstijden van cafés gaf hij aan dat het zo zou kunnen zijn dat het juist extra problemen oplevert, namelijk nachtelijk overlast door cafébezoekers. GroenLinks wil niet dat er veel energie gaat zitten in problemen oplossen die beheersbaar zijn, en gunt omwoners van cafés een goede nachtrust. Daarom stemden wij tegen deze voorstellen, net zoals een meerderheid van de raad. De APV werd daardoor ongewijzigd vastgesteld.