Raadsverslag 19 september

GroenLinks wil duidelijkheid voor bewoners Tull en 't Waal
Op 19 september stond er een volle agenda klaar voor de gemeenteraad. Het eerste agendapunt betrof de installatie van ons nieuw commissielid Marja Damman! De fractie van GroenLinks is erg blij met deze versterking van het team.

Nota recreatief knooppunt 't Waal
Bij het vaststellen van de agenda verzocht fractievoorzitter Hilde de Groot om uitstel van dit onderwerp. Al jaren wordt gepraat over de 'hete aardappel' van evenementen dus er werd reikhalzend uitgekeken naar de nota. Echter, weer stond er niks in over het hoe en wat van belasting door evenementen in het gebied. Er komen geen evenementen boven de 10.000 (!) mensen, maar verdere specificatie wordt weer doorgeschoven naar het bestemmingsplan. Wat GroenLinks betreft onredelijk naar de bewoners toe en onvoldoende uitkomst van een lang traject. Ons amendement dat het aantal bezoekers per evenement wilde vastleggen haalde het niet. Na een pittig debat hebben we dan ook tegen gestemd.

Bomenbeleid
GroenLinks had vorig jaar de motie bomenbeleid ingediend, waarna een grote meerderheid deze oproep uiteindelijk steunde. We realiseren ons dat de ambitie van de meeste partijen niet groot is op dit punt, 'een A4tje is voldoende'. De gemeente pakte het echter wel serieus op en meerdere inspraakavonden werden opgezet. GroenLinks heeft meer ambitie en wil ook meer vanuit cultuurhistorie naar het onderwerp kijken, maar we waarderen de huidige inzet. GroenLinks was de enige partij die het debat voerde, de overige partijen waren veelal stil. Een amendement dat de herplantingsplicht nog wat duidelijker verankerde, haalde een meerderheid!

Programma Ruimte
De meeste partijen waren tevreden over dit nieuwe programma ruimte, zo ook GroenLinks. Er zaten geen verkapte besluiten in, en het bood een degelijk overzicht. Ons grootste punt is de participatie van Houtenaren als het om initiatieven gaat. Stel een projectontwikkelaar gaat iets doen op grond dat niet van de gemeente is, dan heeft die projectontwikkelaar de taak omwonenden erbij te betrekken en draagvlak te genereren. GroenLinks vindt dat de overheid aanspreekbaar moet zijn en hierbij een grotere rol moet hebben. Hoe kan men van een projectontwikkelaar verwachten dat dit goed gebeurd terwijl de gemeente zelf nog vaak worstelt met participatieprocessen? 

Fusie Wijk bij Duurstede
De afgelopen jaren is onderzocht of een ambtelijke fusie met Wijk bij Duurstede tot de mogelijkheden kon behoren. GroenLinks is positief over samenwerking, maar was altijd kritisch op de inhoud: kan er aangetoond worden dat er echt een meerwaarde is? GroenLinks heeft daarom herhaaldelijk gevraagd om goede onderzoeken op oa het sociale domein, waarbij beide gemeentes in verschillende samenwerkingsverbanden zitten. Na vele onderzoeken en manuren is besloten dat de kosten te hoog zijn. Het college heeft daarom terecht de stekker eruit getrokken. GroenLinks staat positief tegenover informele Wijkse samenwerking.

Huurappartementen De Haag
GroenLinks is positief over de toevoeging van kleine appartementen en een aantal sociale huurappartementen. De vraag is hoog in Houten. Omwonenden zijn niet blij met het extra gebouwtje dat wordt neergezet op de huidige parkeerplaats. GroenLinks is blij met de toezegging dat de verkeerssituatie wordt onderzocht.