Reactie op profielschets nieuwe burgemeester

Dinsdag 16 januari vond de profielschetsvergadering voor de selectie van de nieuwe burgemeester plaats. Als het aan GroenLinks ligt, gaan we voor de eerste burgemeester die in de Duurzame 100 komt.

Op dinsdag 16 januari jl. werd de zogenaamde profielschetsvergadering voor de selectie van een nieuwe burgemeester gehouden. De door de selectiecommissie opgestelde profielschets werd hierbij aangeboden aan de Commissaris van de Koningin. Alle fracties hadden daarbij de mogelijkheid om  te reageren op de profielschets.

Natuurlijk moet GroenLinks maar afwachten welke van onze verlangens uitkomt, maar als het aan ons ligt, dan gaan we voor de eerste burgemeester die in de duurzame top100 komt. Lees hier het “wensenlijstje” van GroenLinks.

Reactie GroenLinks op profielschets nieuwe burgemeester

Voorzitter, Commissaris van de Koningin, leden van de raad,

Houten krijgt een nieuwe burgemeester. Het wordt een burgemeester in transitietijd. Onze nieuwe burgemeester komt in een tijdsgewricht waarin maatschappelijke organisaties het steeds moeilijker krijgen en steeds meer burgers niet goed weten hoe ze nog aan werk of rond kunnen komen.

Voorzitter, GroenLinks kan zich vinden in het opgestelde profiel. We benadrukken graag enkele punten. De nieuwe burgemeester is een verbindende schakel tussen gemeentehuis en burgers.
Het profiel zegt… Het spreekt voor zich dat de burgemeester sociabel is. Maar is dat zo vanzelfsprekend? Wij willen een burgemeester die mensen die het moeilijk hebben opzoekt en die helpt om verschillen te overbruggen tussen beleid en uitvoering. Een beleid dat kan zeggen… we laten u niet in de steek … terwijl de uitvoering zegt… u heeft geen recht op ondersteuning, of daar gaan wij niet over. Wij willen dat de burgemeester zich soms ook gaat bemoeien met zaken die niet lopen, terwijl verantwoordelijke ambtenaren of wethouders denken dat alles goed geregeld is.
De burgemeester moet dus niet bang zijn om zich te bemoeien met kwesties die niet direct op haar bordje liggen.  Onze nieuwe burgemeester is bij voorkeur een topvrouw. Fijn dat de profielschets dat heel subtiel aangeeft.

Uiteraard versterkt de nieuwe burgemeester de kracht van Houten, ook in de regio.
Voorzitter, mede door de voelbare bezuinigingsdruk in de maatschappij, is er een tendens om over te gaan op schaalvergroting. GroenLinks is voor grensoverschrijdende samenwerking…… Waar dat zinvol is en meerwaarde oplevert. Wij willen een burgemeester van een stad die dorpse trekjes weet te behouden en die dus in staat is om zich te verzetten tegen zinloze en misschien zelfs kosten opdrijvende en schadelijke schaalvergroting en die zich ook weet te weren als Houten gedwongen zou worden te fuseren om het enkele feit dat Houten nog geen 100000+ gemeente is.
In de wandelgangen luidt de naam voor een nieuwe fusie-provincie gekschetsend “Flutland”. Wat ons betreft is de burgemeester een sterk voorstander van krachtige kleinschaligheid en ook voor een krachtig bestuur. Want alleen met een sterk college en een gemeenteraad die van aanpakken weet komen wij gezond door deze crisis. Er wordt krachtig leiderschap gevraagd. Wij zoeken een burgemeester die daarin voorop loopt.

Voorzitter, Houten heeft de afgelopen jaren regelmatig een prijs in de wacht gesleept. We zijn fietsstad van Nederland geweest en verschillende keren genomineerd. We zijn Fairtrade gemeente en we zijn dit jaar uitgeroepen tot ZwerfAfvalPak gemeente van het jaar. Dat is mooi en het schept verplichtingen. Onze nieuwe burgemeester moedigt een verantwoorde omgang met energie, grondstof, voedsel en afval aan. De voor ons ideale burgemeester woont straks in de wijk de Polders met direct zicht op windpark Houten en natuurlijk komen er zonnepanelen op haar dak. De door GroenLinks gedroomde burgemeester noemt de totstandkoming van een prachtige Ecowijk en een voor bomen gezond onderhoudsbeleid over een paar jaar tot haar grootste successen in haar bestuursperiode. Wij wensen de commissaris van de Koningin veel succes met de selectie van kandidaten, zodat wij straks in Houten misschien wel kunnen zeggen. Wat leuk… onze burgemeester staat in de duurzame top 100 van Nederland. Wij danken u hartelijk voor uw aandacht.