Regionale Energie-Strategie (RES)

Op 18 juli vergaderde de gemeenteraad over de startnotitie Regionale Energiestrategie. Dit is het plan dat 30 regio’s in Nederland moeten maken, waarin wordt beschreven hoe men (uiteindelijk) klimaatneutraal gaat worden.

In eerste instantie gaat het erom in de U16 (= ca. de provincie Utrecht minus regio Amersfoort) na 2025 1-2 TWh/jaar op te wekken (dat is zo’n 10% van alle energie exclusief verkeer). Dat is een enorme opgave: om dat te halen moet je bijvoorbeeld 5 km2 zonneveld en 8x een windpark Goyerbrug bouwen (8 x 20 = 160 MW). En dat is nog maar het be-gin.

In Den Haag lijkt men zich nog steeds niet bewust van de urgentie van het klimaatprobleem: dat betekent helaas dat de regio’s het zelf maar moeten oplossen, vooralsnog zonder wezenlijke finan-ciële steun. Echter het is mooi dat er nu eindelijk iets gaat gebeuren in de regio.