Schriftelijke vragen kinderpardon

Op 15 januari 2018 heeft GroenLinks vier vragen aan het college gesteld over kinderen die dreigen uitgezet te worden naar een ander land. De antwoorden zijn hier te vinden.  We verzochten het college om Houten aan te sluiten bij de actie “”Ze-zijn-al=thuis”, een initiatief die probeert een wet voor elkaar te krijgen waardoor alle in Nederland gewortelde kinderen een verblijfsstatus krijgen. 

GroenLinks vindt het antwoord van het college teleurstellend. Weliswaar zijn er in Houten weinig kinderen bij betrokken, landelijk is het een schrijnende problematiek die snel opgelost dient te worden. Dat het huidige college niet wil aansluiten bij “Ze-zijn-al-thuis” vinden we een gemiste kans. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 wordt het onderwerp opnieuw geagendeerd door GroenLinks.