Schriftelijke vragen over mogelijk onrechtmatig handelen gemeente Houten

Vanochtend heeft GroenLinks in alle vroegte schriftelijke vragen ingediend over een gemeentelijke actie gisteren, 13 oktober. Toen hebben enkele van de Bezorgde Burgers Houten tussen een kettingzaag en een boom moeten springen, ter plaatse van de poelkikker habitat.

Blijkbaar had de gemeente de opdracht verstrekt om een strook van 3 tot 4 meter breed langs de waterkant van bomen en struiken te ontdoen, teneinde hier met zwaar materieel naar beneden te kunnen rijden om het riet te maaien, zodat daarna vanaf het water het gedeelte van de plas tussen de natuurvriendelijke oever en het vogeleiland kan worden uitgebaggerd. Uiteindelijk zijn de werkzaamheden stilgelegd omdat de onderaannemer, in tegenstelling tot de gemeente, het risico de flora en faunawet te schenden niet langer wilde nemen en het omzagen van de bomen staakte.

De gemeente had juist zorgvuldig met de bewoners afgesproken dat er geen stappen zouden worden ondernomen, voordat schriftelijke toestemming van het ministerie van EL&I zou zijn verkregen om de beschermde poelkikkers en orchideeën te mogen verplaatsen. Als deze werkzaamheden waren doorgegaan, dan zou de unieke amfibieënbiotoop de das om wordt gedaan. GroenLinks is uiterst verbaasd over deze gemeentelijke actie. Zeker als bedacht wordt dat de wijziging van de inrichting van het gebied onder de noemer ‘onderhoud’ sterk overeenkomt met de voorziene herinrichting ten behoeve van de omstreden bouwplannen van het project ‘De Rietmeesters’. Om deze reden is het college direct gevraagd om alles te doen om te voorkomen dat onomkeerbare maatregelen worden getroffen.