Succes met unaniem aangenomen moties!

10 oktober stond de mobiliteitsvisie voor het Eiland van Schalkwijk op de agenda. GroenLinks oogste succes met het unaniem aannemen van een motie voor het verbeteren van infrastructuur fietsvekeer en wandelaars in het gebied. Daarnaast werd ook een motie, die oproept beter te kijken naar fietsveiligheid en snelheidsremmende maatregelen, unaniem aanvaard.

De mobiliteitsvisie is eigenlijk een drieluik met de recreatienota van september en het Plan van Aanpak voor Fort Honswijk later dit jaar. GroenLinks betreurt het dat dit niet in 1 document is gegoten, aangezien het alledrie over de toekomst van het Eiland van Schalkwijk gaat en recreatie en mobiliteit erg met elkaar samenhangen. 
GroenLinks ziet voor dit gebied rustige en geluidsarme recreatie voor zich, helaas anders dan de meeste partijen, die grootschaliger toerisme acceptabel vinden. De rust en het groen zijn de kernwaarden en die moeten wat GroenLinks betreft behouden blijven! Ook is de veiligheid en drukte op de Lekdijk een doorn in het oog. De uitgangspunten van de mobilteitsvisie, namelijk doorgaand verkeer weren en toeristen vanuit de transferia het gebied in laten gaan, spreken ons aan. De verbreding van de Lekdijk, waardoor men juist sneller lang elkaar kan rijden, is voor ons onvoldoende onderbouwd. De argumentatie bleef slechts het kapotrijden van de bermen. GroenLinks heeft ingestemd met de visie met uitzondering van deze voorgenomen verbreding.