Terugblik raadsvergadering 27 maart 2012

De GroenLinks fractie kijkt terug op een geslaagde raadsvergadering, waarin we de beperkte mogelijkheden die we als oppositiepartij hebben, toch zo goed mogelijk hebben benut.

Het begon al met de oproep van Andor om het onderwerp “beheerverordening begraven” tijdelijk te begraven. We kregen als fractie pas op de dag van de raadsvergadering een memo van het college, waarin het college reageerde op de inbreng van de heer H. Schemmekes (voorzitter van monumentenwerkgroep Houten) tijdens de RTG. Bovendien lag er een Erratum met drie correcties op ons te wachten, wat ook nog door niemand gelezen was. Kortom, volkomen terecht dat dit onderwerp van de agenda werd gehaald.

GroenLinks maakt zich ernstige zorgen over de toekomstige positie van asielgerechtigden in Houten. Het college moet bezuinigen en dat heeft ook gevolgen voor SPIN. Daar kunnen we helaas niet omheen. Maar we verwachten dan wel een visie op de toekomstige opvang. En die visie ontbreekt tot nu toe. In een motie “vreemd aan de orde van de dag” hebben we het college opgeroepen voor 15 juni met zo’n visie te komen en hierbij aan te geven hoe de deskundigheid en het door SPIN opgebouwde netwerk wordt benut. Het pleidooi van GroenLinks en de motie zijn in de bijlagen bijgevoegd. De motie werd voor de raadsvergadering al meeondertekend door de ChristenUnie en ITH. Onze dank daarvoor. Tijdens het debat kregen we steun van alle fracties. Alleen de VVD achtte de motie overbodig.

We zijn blij met alle steun van de fracties die door Nederland uitgenodigde vluchtelingen hier een warm welkom willen blijven heten. In het Trefpunt lezen we de laatste weken steeds de verhalen van onze nieuwe landgenoten. Steeds opnieuw blijkt hoe belangrijk hulp bij de integratie voor hen is geweest. GroenLinks maakt zich sterk om dit in Houten te blijven doen!

De Wet Werk en Bijstand (WWB) is veranderd. Dit heeft allerlei gevolgen voor de lokale verordeningen rond de WWB. Wij worden hier echt niet blij van. Daarom begon Tijm zijn bijdrage aan de raadsvergadering met een hele diepe zucht. De tekst van zijn pleidooi is bijgevoegd. 

Tijdens de raadsvergadering was ook de herstemming over onze motie Kinderpardon. Deze motie hadden we op 5 maart ingediend, als steun in de rug voor al die  Nederlanders die vinden dat het kabinet echt werk moet maken van een structurele oplossing voor dit probleem. Helaas staakten toen de stemmen door de afwezigheid van één raadslid: 14 – 14. Op de dag van de herstemming waren er inmiddels ook al 144 burgemeesters die zich op persoonlijke titel hadden uitgesproken voor een kinderpardon. Maar de VVD-fractie was weer compleet en de motie werd helaas verworpen. GroenLinks betreurde vooral dat ook de hele CDA-fractie tegen deze motie stemde, want op veel plaatsen in het land krijgt de motie wel steun van CDA-leden. 

Terugkijkend zijn we zeer tevreden. Ook met de Steun die medewerkers en nieuwe Nederlanders toonden door massaal naar de raadsvergadering te komen. Maar ook de vraag van een jeugdige GroenLinkser “wat kan ik voor jullie gaan betekenen?” vonden we erg leuk, net als de aanwezigheid van minimaal 6 andere leden. Hartverwarmend in toch “kille” tijden. En dat is wel de opdracht voor deze tijd. Steeds opnieuw, zoeken naar wat wel kan. Want één ding is zeker,

Wij houden zin in de toekomst!

Hartelijke groet,

Andor, David en Tijm