Tevreden over nieuwe inbedding vluchtelingenwerk

GroenLinks heeft zich steeds sterk gemaakt voor het belang van gerichte begeleiding. Dat heeft effect gehad. We wensen VanHouten&co graag veel succes met het werk blijven maken van vluchtelingenwerk!

De GroenLinksfractie is tevreden over de nieuwe inbedding van het vluchtelingenwerk in Houten.

In de afgelopen jaren stond het vluchtelingenwerk sterk onder druk. De gemeente wilde zich terugtrekken op een minimale ondersteuning. GroenLinks heeft zich steeds sterk gemaakt voor het belang van gerichte begeleiding. Dat heeft effect gehad. We wensen VanHouten&co graag veel succes met het werk blijven maken van vluchtelingenwerk.

Onderstaand bericht hebben we overgenomen uit de nieuwsbrief van VanHouten&co.

Vluchtelingenwerk bij 'Van Houten&co'

Vanaf 15 januari 2013 is de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding voor vluchtelingen in Houten, in opdracht van de gemeente, ondergebracht bij 'van Houten&co'. Vanaf die datum kunnen vluchtelingen, die in de gemeente Houten wonen of zich in de toekomst gaan vestigen, ondersteuning en begeleiding krijgen met als doel dat zij zelfredzaam deel kunnen nemen aan de Houtense samenleving. De ondersteuning en begeleiding wordt deels uitgevoerd door deskundige vrijwilligers. De coördinatie van de werkzaamheden is in handen van Marion Groenewegen. Zij is in dienst van 'van Houten&co'. Naast haar coördinerende taak richt zij zich op de samenwerking met andere organisaties.
De inzet van 'van Houten&co' m.b.t. vluchtelingen in Houten gaat uit van:

  • de behoefte van vluchtelingen (de cliënt staat centraal),
  • ondersteuning van/naar zelfredzame deelname aan de samenleving (gericht op participatie)
  • de doelgroep bestaat uit: toekomstige én de vluchtelingen/migranten die nu al in Houten wonen,
  • het samen met, huidige en toekomstige, vrijwilligers en lokale organisaties opzetten van een nieuwe ondersteuningsstructuur (gebruik maken van de lokale mogelijkheden en het leggen van verbindingen)
  • ondersteuning kunnen bieden aan betrokken burgers bij hun werk voor vluchtelingen: taalcoaches en maatschappelijke begeleiders (ondersteuning van de civil society/betrokken burgers)

De coördinator maatschappelijke begeleiding Vluchtelingen, Marion Groenewegen, werkt vanuit onze locatie Centrum Markant, Het Kant 199 in Houten. Zij is bereikbaar via, e-mail: m.groenewegen@vanhoutenenco.nl en tel. 030-7001574 op:

  • maandag van 8.30 uur tot 17.00 uur
  • woensdag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

het spreekuur is op maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur eveneens in Markant