Twee moties voor verbetering positie statushouders aangenomen

In de Raadsvergadering van 19 januari jl is de motie "Belangenbehartiging in Plan van Aanpak opvang en integratie Statushouders" van GroenLinks, meegetekend door de ChristenUnie, met een ruime meerderheid aangenomen. De motie verbetert de situatie van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in Houten. 

Wij vinden het belangrijk dat als deze mensen specifieke problemen hebben op juridisch of administratief gebied, Van Houten & Co hen ondersteunt. Op dit moment begeleiden vrijwilligers hen voor anderhalf jaar. Zij hebben logischerwijs niet alle expertise, en ook na anderhalf jaar moet het mogelijk zijn om specifieke hulp te geven bij problemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het zoeken van een geschikte advocaat en eventueel mee naar een gesprek, een telefoontje naar de IND, etc. Nu deed Van Houten & Co dit niet. Met onze motie is geborgd dat er beter voor hen wordt opgekomen.

De motie "participatie en werk Plan van Aanpak opvang en integratie Statushouders" over het direct betrekken van nieuwe Houtenaren bij werk is zelfs unaniem aangenomen! De motie, opgesteld door de ChristenUnie en meegetekend door GroenLinks, benadrukt dat statushouders zelf aangeven dat ze graag willen werken en ze hierdoor ook beter integreren. Er moet dus direct na aankomst gekeken worden wat men kan en wil. Ook klussen en vrijwilligerswerk behoren tot de mogelijkheden. U kunt de volledige motie's hieronder lezen.