Unaniem besluit Raad over ontsluiting Grassen en Hofstad III

Op 7 oktober besprak de gemeenteraad dit lastige dossier, dat al enige tijd loopt. Tijdens de raadsvergadering heeft GroenLinks uiteraard gewezen op alternatieven voor autogebruik. De gemeente heeft toegezegd extra geld uit te trekken voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van het Kamgras, bijvoorbeeld door snelheidsbeperkende maatregelen. Alle partijen steunden deze uitkomst. Zeker niet ideaal, nu proberen het beste ervan te maken.

Voor ons lag een lastig dossier dat al enige tijd liep. Voor de ontsluiting van de wijk de Grassen en Hofstad III is het Kamgras aangewezen. De inwoners van de Grassen waren daar echter niet blij mee, onder andere vanwege de verkeersveiligheid, en stelden alternatieven voor. De omwonenden van deze alternatieven zagen dat natuurlijk op hun beurt niet zitten, onder andere vanwege het verlies aan groen en ook verkeersveiligheid.

Als raadslid hebben wij de plicht zorgvuldige afwegingen te maken en daarna de beste beslissing te nemen. Soms is er echter geen ideale oplossing: en moet je er het beste van maken. De problemen met het Kamgras komen helaas voort uit een ontwerpfout van tien tot vijftien jaar geleden. In plaats van een symmetrische inprikker die het verkeer in de wijk in tweeën verdeelt, zien we hier dat bijna al het verkeer over één kant moet, over het Kamgras. Kon je teruggaan in de tijd, dan was een oplossing wellicht makkelijk, maar nu ligt bijna alles vast. Onze complimenten aan alle betrokkenen, er is veel inzet getoond om onderzoek te doen en alternatieven te bedenken.

Ook de Raad van State is erbij betrokken. Zij heeft in haar uitspraak aangegeven dat het Kamgras volstaat qua ontsluitingsweg, zij het zwaarbelast. Dat betekent dat bij elke andere oplossing, omwonenden gegronde rechtszaken kunnen aanspannen. Het bleef dus cirkelen rond variaties rondom het Kamgras zelf. De Grassen levert zelf een groot deel van het verkeer door de eigen wijk. GroenLinks heeft uiteraard op alternatieven voor autogebruik gewezen. De gemeente heeft toegezegd geld uit te trekken voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van het Kamgras, bijvoorbeeld snelheidsbeperkende maatregelen. Alle partijen steunden deze uitkomst. Zeker niet ideaal, nu proberen er het beste van te maken.