Verkiezingsmarkt een groot succes

Vandaag was even een utopie… GroenLinks leek wel de grootste partij! We kregen bezoek van de provinciale fractie en daardoor liepen er ineens 20 GroenLinksers flyers uit te delen. Twee acteurs prikkelden het winkelend publiek op humoristische wijze met een enquête. Ook Houten levert een kandidaat voor de Provincie Utrecht: Tijm Corporaal staat nummer 14 op de lijst.

Het was een zaterdag als alle andere; op ’t Rond liepen mensen gehaast rond om boodschappen te doen of slenterden gezellig langs de winkels. Allen hielden echter graag stil voor de gratis appels met biokeurmerk die de in grote getale aanwezige vrijwilligers van GroenLinks Houten uitdeelden. Op het speciale GroenLinks appelstickertje prijkte de slogan “zin in de toekomst”. Want zin in de toekomst hebben we! Als u allen op 2 maart naar de stembus gaat en dit kabinet - met plannen voor fikse korting op de toch al zo lage bijstand, met geen enkel oog voor duurzaamheid en natuur - naar huis stemt, dan kunnen wij voor u aan de slag! De verkiezingsmarkt werd georganiseerd met de andere linkse partijen.

Samen met de SP, D66 en PvdA balden wij onze vuist tegen een meerderheid voor het huidige kabinet in de Provinciale Staten en daarmee de Eerste Kamer. Een vuist die hard nodig is, voor de balans te veel naar het a-sociale door gaat slaan! Wij zijn voor sociale aanbesteding, waardoor WAJONG-jongeren kunnen blijven werken en wij zijn tegen te vergaande ingrepen in gezinsbijstand. Het wilde plan van dit kabinet om als een jonger gezinslid een baan heeft, de uitkering van de ouder te stoppen moet zo snel mogelijk van tafel. Gaat dit kabinet kinderen nu ook al het huis uitjagen? GroenLinks wil daarnaast in de Provincie Utrecht graag een vuist maken tegen de plannen om de A27 uit te breiden tot maar liefst 14 rijbanen! Dwars door het prachtige Amelisweerd. Liever wil GroenLinks beter openbaar vervoer, wellicht een extra (snel)tram, betere busverbindingen en goede fietspaden met oplaadpunten voor elektrische scooters.

GroenLinks Houten levert twee kandidaten voor de Provincie Utrecht: Tijm Corporaal staat nummer 14, Evelien de Hoop staat op nr. 18. Onze oud-wethouder Jan Koudijs – die inmiddels in Leersum woont - vinden we op plaats 16.