Voert Houten een voldoende scherp zendmastbeleid?

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over het zendmastbeleid. De antwoorden van gemeente stemmen ons niet gerust. Zo baseert de gemeente zich nog steeds op de notitie GSM-beleid uit 2005. In die tijd waren er nog weinig zendmasten en waren er nog geen I-phones, smartphones en tablets. Die situatie is de laatste jaren sterk veranderd en inmiddels staan er zo’n 70 masten in Houten. Wij zijn van mening dat providers flink aangepakt moeten worden, zodat er optimaal samengewerkt wordt.

Daarnaast is respect voor burgerwensen ook belangrijk. Het heeft ons gestoord dat een agrarische ondernemer geen zendmast op zijn terrein wil, onder meer vanwege aarzelingen rond de effecten op de gezondheid. De ondernemer ziet hiertoe ook af van de jaarlijkse vergoeding die hij anders zou krijgen, maar merkt vervolgens dat de zendmast direct naast zijn grondgebied wordt geplaatst, omdat…..als beleid is geformuleerd dat grote masten bij voorkeur zo dicht mogelijk bij bestaande (agrarische) bebouwing gesitueerd dienen te worden. Dit vinden wij weinig flexibel en onnodig. Tenslotte maken wij ons zorgen omdat de welstandstoetsing is afgeschaft. Vroeger werd vooraf gekeken of een antenne op bepaalde locaties onwenselijk was. Concreet betekent dit dat op voorhand geen enkel stukje Houten is beschermd tegen een zendmast. Wij vinden deze ontwikkeling onwenselijk en laten dit graag duidelijk merken.

Het antwoord van het college op onze schriftelijke vragen

Zie ook: 'Geen enkel stukje Houten is beschermd tegen een zendmast', 't Groentje, 23 november 2009