Tijm Corporaal
Tijm Corporaal

'Voorbereiden op duurzame verandering'

Tijdens de begrotingsbehandeling op 13 november waarschuwde fractievoorzitter Tijm Corporaal voor de gevolgen van de crisis. Solidariteit met mensen die het moeilijk hebben staat onder druk. Volgens Corporaal moeten we ons voorbereiden op duurzame verandering. Bij het vormgeven van de toekomst moeten we er zijn voor elkaar.

GroenLinks heeft tijdens de algemene beschouwingen bij de begrotingsbehandeling 2013 gewaarschuwd voor de gevolgen van de crisis. Fractievoorzitter Tijm Corporaal:

Er voltrekt zich een overgang naar een situatie die veel Houtenaren nog nooit zijn tegengekomen. Dat geldt niet alleen voor veel jongeren die gewend zijn aan welvaart. Ook oudere Houtenaren die nooit financiële zorgen kenden, worden nu plotseling geconfronteerd met de gevolgen van de crisis in Europa. Voorzitter, leden van deze raad, burgers van Houten… Denk niet dat IJsland, Spanje en Italië ver weg liggen.

In crisistijden staat solidariteit met mensen die het moeilijk hebben onder druk. Tijm Corporaal riep het college op niet door een rietje naar de werkelijkheid te kijken.

We moeten ons voorbereiden op duurzame verandering. Een verandering die niet alleen maar slecht zal zijn. We zullen leren een nieuwe maat te vinden, maar bij dat vormgeven van de toekomst moeten we er wel zijn voor elkaar. De burgers van Houten moeten daarin zelf het voortouw nemen. De gemeente zal als aanjager dit proces kunnen beïnvloeden.

Maar er waren ook complimenten. Het aantal zonnepanelen neemt toe, huizen worden steeds energiezuiniger gemaakt en steeds meer Houtenaren nemen het voortouw in het realiseren van duurzame veranderingen. De crisis wordt heftig, maar we bereiden ons hier graag op voor. Samen met u!