Vraagtekens bij massale bomenkap De Weiden

Op vrijdag 27 april sprak raadslid Tijm Corporaal met wethouder Van Dalen over de massale bomenkap in de wijk De Weiden. De bomenkap blijkt veel massaler te zijn dan vooraf werd ingeschat: van de circa 500 bomen in de wijk worden er nu 200 gekapt en er worden slechts zo'n 40 bomen teruggeplaatst. GroenLinks wacht de officiële reactie van de wethouder nog even af, maar het laatste woord is hier zeker nog niet over gezegd.

Op vrijdag 27 april heeft raadslid Tijm Corporaal namens GroenLinks telefonisch met wethouder Kees van Dalen gesproken over de massale bomenkap in de wijk De Weiden . Hoewel de acties van tevoren zijn aangekondigd en er ook een ruim bezochte informatie-avond heeft plaatsgevonden, leeft er bij veel bewoners toch verbazing en boosheid over de gang van zaken (foto´s).

De wethouder stelde in het telefonische overleg dat alles naar zijn mening volgens de gemaakte plannen is gegaan, waarbij juist met alle partijen veel overleg heeft plaatsgevonden. Toch leven er vragen bij de Milieuwerkgroep Houten en bij GroenLinks. Vooral de massaliteit van de actie is groter dan vooraf werd ingeschat. Zo worden er nu van de circa 500 bomen in deze wijk meer dan 200 gekapt, en slechts zo´n 40 teruggeplaatst.

GroenLinks wacht de officiële reactie van de gemeente eerst even af, die volgens de wethouder op zeer korte termijn zal worden gegeven. Het laatste woord over de werkwijze is wat ons betreft zeker nog niet gezegd.