Vragen over beleidsregels zelfstandige activiteiten in de bijstand

De beleidsregels van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) over het verrichten van zelfstandige activiteiten in de bijstand zijn onlangs met terugwerkende kracht aangepast. GroenLinks vraagt zich af waarom, want het uiteindelijk doel is toch dat iemand weer zelfstandig in zijn inkomen kan voorzien. Ook vinden we het niet billijk dat deze regels met terugwerkende kracht ingevoerd worden. Reden om tijdens het Rondetafelgesprek van 24 juni hier de volgende vragen over te stellen.

Rondvraag Beleidsregels WIL zelfstandige activiteiten in combinatie met uitkering

In het Groentje van 18 juni jl. stond onderstaand bericht:

Beleidsregels betreffende geringe zelfstandige activiteiten in combinatie met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand

Deze regels bepalen onder welke voorwaarden uitkeringsgerechtigden met een Wwb-uitkering op bescheiden schaal activiteiten als zelfstandig ondernemer mogen verrichten. Die werkzaamheden mogen niet van een meer dan bescheiden omvang zijn en niet gericht zijn op het (op termijn) wél zelfstandig kunnen voorzien in de kosten van het bestaan.

De bovenstaande beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na die van deze bekendmaking en hebben terugwerkende kracht tot 1 januari 2014.

De GroenLinks-fractie is onthutst over deze aankondiging en daarom hebben we hierover een rondvraag:

  1. Deze beleidsregels zijn voor ons nieuw en tot de dag vandaag niet via de website van WIL te raadplegen? Graag ontvangen we ze zo spoedig mogelijk.
  2. Hoe kan het dat zelfstandigen geen activiteiten mogen verrichten gericht op het op termijn wél zelfstandig kunnen voorzien in de kosten van het bestaan? Het moet toch het doel van de zelfstandig ondernemer zijn om wel zijn eigen inkomsten te gaan verdienen. Wordt zo het opstarten van een praktijk als zelfstandige niet onmogelijk gemaakt?
  3. Als deze beleidsregels nu worden vastgesteld, dan mag hier toch niet met terugwerkende kracht tot 1 januari naar gehandeld worden? De zelfstandige die wel activiteiten heeft ontplooid en daarvoor inkomsten heeft gekregen, wist niet dat dit niet mocht en zou dan nu met terugwerkende kracht aangepakt kunnen worden. Dat lijkt niet billijk.