Vuurwerk afsteken is helemaal niet zo logisch

De fractie van GroenLinks heeft op 10 maart de op 10 februari ingediende motie 'Houten vuurwerkvrij' toegelicht. David Jimmink hield een hartstochtelijk pleidooi om Houten van deze overlast te kunnen verlossen.

“Stel dat vuurwerk nu uitgevonden zou worden, zou het dan in de winkel terecht komen? Het voldoet niet aan welke milieunorm dan ook, het verwondt best veel mensen, het geeft overlast, blijft maanden liggen op de straten, veroorzaakt schade ook bij mensen die er niets mee te maken hebben en ook dieren hebben veel leed van vuurwerk. Logisch gezien is vuurwerk dus helemaal niet zo logisch.”

Veel partijen gaven aan sympathiek te staan tegenover verdere terugdringing van vuurwerk, maar wel via de weg der geleidelijkheid. De oproep van GroenLinks om met de burgers in dialoog te gaan over vuurwerk werd positief ontvangen, veel partijen willen meedoen met deze dialoog. De motie en het houden van een referendum met bijvoorbeeld de vraag “Houten moet op termijn grotendeels vuurwerkvrij worden” gingen hen echter te ver. De burgemeester gaf aan dat er afgelopen jaar goede vorderingen zijn gemaakt nu de vuurwerktijden zijn aangepast en dat hij zich bovendien wil inzetten om nog extra stappen te maken, bijvoorbeeld al komend jaar met vuurwerkvrije zones rondom kwetsbare plekken in Houten. In het debat werd aangegeven dat we er goed aan gedaan hadden het onderwerp te agenderen. De bewustwording van de veranderende acceptatie van vuurwerk groeit. Wel kregen we het verzoek de motie nu niet in stemming te brengen, omdat dit de nu ingezette weg zou doorkruisen.

Als fractie zijn we blij met de omarming van onze wens om vuurwerkgebruik terug te dringen. Wat ons betreft mag daar nog harder aan getrokken worden, zodat Houten koploper blijft op dit gebied. Omdat we inzagen dat dit het maximale was wat op dit moment bereikt kon worden, hebben we de motie niet in stemming gebracht. Consumentenvuurwerk heeft wat ons betreft echt zijn langste tijd gehad. Dat signaal is goed doorgekomen en uiteraard zal GroenLinks het hier niet bij laten.