De beoogde wethouders: Hilde de Groot (GroenLinks), Kees van Dalen (CDA), Jana Visser-Smith (CU) en Herman Geerdes (VVD)

We zijn eruit!

GroenLinks, CDA, VVD en de ChristenUnie hebben een concept coalitie-akkoord gesloten. Donderdag 24 mei is het akkoord gepubliceerd. Lees het hier.

GroenLinks Houten is trots! Er is veel aandacht voor de natuur, de energietransitie en de kwetsbare mens. We kiezen voor zon en wind, we geven ruim baan aan de fiets, we bouwen meer sociale huur, we kiezen voor meer zorg nabij, we breiden het weidevogelgebied uit en we stimuleren duurzaam ondernemen. 

Dit college zet een flinke stap richting de samenleving: we gaan inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers daadwerkelijk betrekken bij oplossen en aanpakken van grote opgaves zoals de woningbouw en duurzame energie. Dat gaan we doen via een zogenaamde samenlevingsagenda, waarin we ieders inzet beschrijven en afspraken maken. Zaterdag 26 mei aanstaande zetten we een eerste stap. Kom naar de Heemlanden en denk mee. Meld je hier aan!