Werk maken van de inclusieve samenleving

GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen gelijkwaardig is en gelijkwaardig behandeld wordt. Dat is nu nog vaak niet het geval.

Daarom hebben we de afgelopen maand aandacht besteed aan Coming Out Day. Dat deden we op drie manieren:

  1. Op 11 oktober werd op het gemeentehuis de regenboogvlag gehesen. Die dag bezocht Hilde de Groot Het Houtens.
  2. In de rubriek Raadspraat (klik op de link om hem te lezen) van 7 november jl. ging Tijm Corporaal in op het belang van aandacht voor LHBTI-ondersteuning.
  3. Tijdens de raadsvergadering over de begroting 2019 op 13 november vroeg GroenLinks aandacht voor het met het COC Midden-Nederland gesloten Regenboog Stembusakkoord. Dit akkoord is getekend door vijf Houtense partijen: D66, PvdA, VVD, CDA en GroenLinks. Daarmee beloofden we om in deze raadsperiode verdergaande maatregelen te nemen op het gebied van LHBTI-emancipatie. Samen zijn deze partijen goed voor 19 van de 29 gemeenteraadszetels. GroenLinks vindt dat er in de begroting nog te weinig wordt teruggezien van dit akkoord. Dat is ook opgevallen bij COC Midden-Nederland. Op Coming Out Day publiceerden zij de Regenboog Monitor, waarin ze alle gemeenten in Midden-Nederland een kwalificatie geven. Veel gemeenten waaronder Houten scoorden matig. Wij willen volgend jaar minimaal een voldoende scoren, en  liever nog een goed. Daarom kondigden wij een motie aan die wij op 11 december in stemming gaan brengen. Via deze motie roepen we het college op meer te gaan doen aan een zichtbaar beleid waarbij LHBTI-ers actiever ondersteund worden. We zullen de partijen die het stembusakkoord hebben ondertekend als eerste benaderen, en hopen volgende maand op brede steun in de raad.