Wethouder geeft toe: reparatie is nodig

De gemeente Houten wil toestaan dat fruittelers op meer locaties accommodatie voor arbeidsmigranten realiseren. In oktober drong GroenLinks in een motie aan op goede beleidsafspraken over registratie en het voorkomen van excessen bij onenigheid tussen tuinder en arbeidsmigrant. Nu wethouder Geerdes dinsdag toezegde met nadere beleidsregels te zullen komen, is voor GroenLinks de kou uit de lucht.

Op 8 oktober diende GroenLinks een motie van reparatie in naar aanleiding van het besluit van het college om op meer locaties bij fruittelers accommodaties voor arbeidsmigranten te realiseren. Het college geeft meer tuinders de mogelijkheid om arbeidsmigranten zes tot negen maanden per jaar te huisvesten op het eigen erf.

Volgens VVD-wethouder Herman Geerdes stond het realiseren van veilige huisvesting centraal. Ook wilde hij de ondernemers graag ondersteunen, want zij zijn erg tevreden over de overwegend Poolse arbeidsmigranten.

GroenLinks ziet liever Nederlandse jongeren aan het werk gaan bij de lokale fruittelers, maar als dat niet lukt, dan moet je het wel goed regelen. We dienden daarom een motie in, waarin we aandringen op goede beleidsafspraken, zoals registratie. Daardoor betalen de arbeidsmigranten ook mee aan lokale belastingen. Daarnaast willen we afspraken, zodat er bij onenigheid tussen tuinder en arbeidskracht geen excessen ontstaan.

Tijdens de raadsvergadering van 10 december zegde de wethouder toe te zullen komen met een notitie en nadere beleidsregels. Volgens de wet op de Basisregistratie moet iedereen die verwacht langer dan een half jaar in Nederland te zullen zijn, zich inschrijven in het bevolkingsregister. Dit geldt niet alleen voor arbeidsmigranten, maar bijvoorbeeld ook voor buitenlandse studenten.

Voor GroenLinks was daarmee de kou uit de lucht. Door de toezeggingen van de wethouder hoefde de motie van reparatie niet meer in stemming te worden gebracht. Uiteraard zullen wij de verdere ontwikkelingen goed volgen.