Willy van der Luit nieuwe voorzitter bestuur GroenLinks Houten

Tijdens de ledenvergadering op 18 oktober 2018 is Willy van der Luit geïnstalleerd als bestuursvoorzitter van GroenLinks Houten. Anouk Siegenbeek van Heukelom werd uitgezwaaid als voorzitter van het afdelingsbestuur.

Anouk was sinds 2011 bestuurslid en werd voorzitter in 2014. Tijdens haar bestuursperiode maakte GroenLinks Houten een mooie groei door, zowel in ledenaantal als in de fractie (van 2 raadsleden in de oppositie tot de huidige 5 plus onze wethouder in de coalitie!).

Sinds 2015 heeft Willy binnen GroenLinks verschillende activiteiten verricht. Zo ondersteunde zij enkele jaren de fractie, was zij in Houten campagneleider voor de landelijke - en de gemeenteraadsverkiezingen, gaf zij als interim-directeur leiding aan het landelijk bureau van GroenLinks, en vormde zij samen met Hilde de Groot na de gemeenteraadverkiezingen het onderhandelteam voor de coalitievorming.

Willy: ‘Ik kijk er naar uit om de komende jaren voorzitter te zijn van het mooie GroenLinks Houten. Ik zal met een betrokken en professioneel bestuur bouwen aan een sterke, actieve en zichtbare lokale vereniging, waarin bestuur, fractie en wethouder goed samenwerken.’

Anouk blijft als bestuurslid deel uitmaken van het bestuur. Tijdens de vergadering voltrok zich symbolisch al de rolwissel. Anouk opende de vergadering als voorzitter. Na de benoeming van Willy droeg zij haar taak over aan de nieuwe voorzitter, die de vergadering vervolgens verder begeleidde.