Windmolendebat: Succesvolle motie herziene maatwerkvoorschriften

In de Raadsvergadering van 24 november is de motie van GroenLinks met een ruime meerderheid aangenomen! In de motie, die mede ingediend werd door CU en Fractie deLaat, pleitte GroenLinks voor nieuwe afspraken waarin nachtoverlast wordt geminimaliseerd en de windmolenproductie optimaler wordt.

In het betoog hebben we aandacht gevraagd voor het grotere perspectief wat soms ondergesneeuwd raakt. We moeten duurzame energie gaan gebruiken om voor onze kinderen een leefbare aarde achter te laten. "Geven we de Aarde op of geven we de Aarde door?"

Daarnaast hebben we aangegeven dat de gemeente ook veel goed heeft gedaan: brochures, presentaties over de windmolens op kopersavonden, een extra ondertekening over kennisname van bouw windmolens in elk koopcontract, geluidsonderzoeken en niet te vergeten de zeer strenge maatwerkvoorschriften die ruim verder gaan dan de wet voorschrijft. Natuurlijk zien we ook dat bepaalde zaken niet goed zijn gegaan, zoals de klachtenafhandeling en volledige transparantie in de lokatiekeuze.

In het evaluatierapport en tijdens de bewonersbijeenkomst hebben we voldoende aanknopingspunten gelezen en gehoord om positief te zijn over haalbare oplossingen. We moeten de kans grijpen deze windmolens meer te laten draaien en de klachten te verminderen.