Windpark Goyerbrug

In de raadsvergadering op 18 september werd veel tijd besteed aan Windpark Goyerbrug. Tijdens het debat werd duidelijk dat er binnen de gemeenteraad nog weinig kennis bestaat over de voorgeschiedenis en werking van planprocessen. Aan een mogelijke plaatsing van een windmolen gaat een groot planproces vooraf. De locatie van het windpark Goyerbrug werd al in 1999 genoemd als een geschikte locatie.

Bij de voorbereiding van de Provinciale Structuurvisie heeft en inspraakproces plaatsgevonden, waarbij de gemeente Houten in 2011 instemde met opname in de structuurvisie 2013-2028. Daardoor ligt deze locatie vast als mogelijke windparklocatie. Dat kan de gemeente Houten niet terugdraaien. We kunnen nog wel onderzoek doen naar extra locaties, maar uiteraard duurt het dan weer jaren voordat dit windpark gerealiseerd kan zijn. Maar tijdens de debatraad stelde de fractievoorzitter van de SGP dat Houten er gewoon voor kan kiezen om de windmolens nog op een andere locatie neer te zetten. Tijm Corporaal wees de SGP-er terecht. Onze inwoners hebben recht op eerlijke voorlichting. We kunnen wel meer locaties aanwijzen, maar we kunnen nu als gemeente Houten niet meer zelfstandig beslissen om op deze locatie geen windmolens te plaatsen. De Provincie heeft zich in het coalitieprogramma verplicht om voor 2020 in de provincie met 65,5 MWe bij te dragen aan de landelijke doelstelling voor windenergie.  Dat aantal is nog lang niet gehaald en dus zal de Provincie zeker ook blijven kijken naar locatie Windpark Goyerbrug. Voor zowel de Provincie als GroenLinks is draagvlak daarbij belangrijk. In het debat benadrukte GroenLinks dat wij dus van de initiatiefnemer verwachten dat hij meer doet dan wat volgens wettelijke kaders noodzakelijk is.

Wilt u de voortgang van Windpark Goyerbrug volgen? Ga dan naar de pagina van de gemeente Houten door hier te klikken.