Winst GroenLinks: Twee moties unaniem aangenomen

De raadsvergadering van 14 juni j.l  stond in het teken van de jaarstukken en de windmolens. De jaarstukken zijn qua discussie vaak vrij technisch van aard, maar GroenLinks heeft er toch twee unaniem aangenomen moties uit weten te slepen. 

De eerste motie ging over consequenties van het niet of deels behalen van doelstellingen. Daar stond niet altijd bij hoe dit opgepakt zou worden. GroenLinks wilde dat dit consequent wel zou worden gedaan en kreeg de gehele Raad aan haar zijde. De tweede motie ging over cijfers over werk. Nu werden die alleen in WIL (werk en inkomen lekstroom) verband gepresenteerd. De door GroenLinks meegetekende motie vroeg om Houtense cijfers. Wederom stemde de hele Raad hier mee in. Concrete successen!

De tekst van de moties lees je hier en hier.

Windmolens
Het windmolendebat was aangevraagd door ITH en SGP, die zich afvroegen waarom we al zolang niks van de wethouder hadden gehoord. Hij zou met de omwonenden en Eneco in gesprek gaan om wederzijds vertrouwen op te bouwen en om tot een oplossing te komen. De basis van dit gesprek is de GroenLinks motie die om 'maximaal draaien en minimale overlast' vraagt. 

De wethouder zat in een wat lastig parket, omdat hij de omwonenden had beloofd dat ze samen zouden praten en daarbij niet de Raad of de pers zouden betrekken. De meerderheid van de Raad, inclusief GroenLinks, was van mening dat kwaliteit van de uitkomst belangrijker is dan de benodigde tijd. GroenLinks gaf aan deze werkwijze en uitleg te begrijpen, maar de gestelde vragen niet onredelijk te vinden en graag iets meer antwoord zou waarderen. De wethouder gaf hieraan gehoor en beantwoordde de vragen zo goed mogelijk. Het onderwerp komt ongetwijfeld nog terug!