“ Hopelijk lukt het ons Houten duurzamer, groener en socialer te maken. ”

Ik ben 60 jaar en woon sinds 1998 in Houten. Ik heb een volwassen zoon die inmiddels alweer een paar jaar samenwoont met zijn vriendin. Sinds 2013 woon ik met de allerliefste labrador van de wereld in de buurt 'de Gilden'.

Sinds 2007 werk ik bij de gemeente Houten. In eerste instantie in de (geografische) informatievoorziening, sinds 2018 in het team Duurzaamheid, als een vis in het water.

Bij onderwerpen als milieu, klimaat, energie, natuur en duurzaamheid heb ik mij mijn hele leven al sterk betrokken gevoeld. Van de antikernenergiebeweging en de demonstraties in Amelisweerd in de jaren '80, tot de klimaatmars in Amsterdam in 2019.

In 2017 was het niet meer dan logisch om eindelijk eens lid te worden van GroenLinks. Na wat verkenningen in de afdeling Houten leek het mij leuk om iets concreets te gaan doen. Zitting nemen in de gemeenteraad kon echter niet omdat ik bij de gemeente werk. Toen de zittende penningmeester in 2018 na de gemeenteraadsverkiezingen doorschoof naar de gemeenteraad en de toenmalige voorzitter mij (heel erg) hoopvol vroeg of ik vanuit het bestuur de functie van penningmeester wilde gaan invullen, heb ik daarop 'ja' gezegd.

Door mijn functie op het gebied van duurzaamheid en deze bestuursfunctie in het bestuur van GroenLinks Houten ben ik mij steeds meer betrokken gaan voelen bij zowel Houten als GroenLinks. Hopelijk lukt het ons Houten duurzamer, groener en socialer te maken.