“Omdat het om mensen gaat.”

Bezig zijn met mensen, dat inspireert mij! Ik geloof in de kracht en positieve wil van mensen om er met elkaar een fijne samenleving van te maken waarin ieder individu een volwaardige plek inneemt. Daarvoor is een dialoog met elkaar nodig, uitleggen wat de politieke keuzes inhouden.

De GroenLinkse politiek is niet gebaseerd op de bekende dogma’s (liberaal, confessioneel, socialistisch), maar probeert eigentijdse, vernieuwende oplossingen te vinden voor problemen. Een open positief-kritische partij, die gelijkwaardigheid van mensen vanzelfsprekend vindt en van daaruit op zoek is naar antwoorden op de vraagstukken van deze tijd.

Ik vind het leuk om mijn maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven door mijn bijdrage aan de GroenLinkse plaatselijke politiek. Meer specifiek wil ik me inzetten voor de belangen van de gehandicapten in Houten.