Natuur en landschap

We leven in een dichtbevolkt gebied en hebben steeds meer ruimte nodig. Hierdoor staat de natuur onder druk. GroenLinks vindt het belangrijk om tegendruk te geven en de natuur te ondersteunen. Niet alleen omdat we onze flora en fauna waardevol vinden, maar ook omdat de natuur ons rust biedt en ruimte voor kinderen om te spelen.

Groen cultuurhistorisch erfgoed

Groene landschapselementen (bomen en heesters) vormen een wezenlijk onderdeel van gebouwde monumenten en buitenplaatsen, en van het historisch agragisch landschap. Wij willen dat de gemeente werk maakt van het behoud van dit groen cultuurhistorisch erfgoed en daarbij rekening houdt met de oorspronkelijke ecologie en de authenticiteit van het plantgoed, en dus niet alleen kiest voor een cultuurtechnische benadering.

Vervangingsfonds bomen

Om het groene aangezicht van Houten te behouden, komt er de komende jaren een vervangingsfonds voor de financiering van nieuwe aanplant op de Rondwegwal.

Bescherming dieren

We ondersteunen initiatieven van bewoners en ondernemers om (bedreigde) dieren te helpen, zoals dat gebeurt bij onder andere padden, weidevogels, bijenpopulaties, steenuilen en slangen. We voeren natuurlijk beheer van groenzones in, zodat het leefklimaat voor met name de bij verbetert. Bijen zijn van levensbelang voor de landbouw en de fruitteelt, maar worden ernstig bedreigd.

Groene initiatieven

We stimuleren en faciliteren groene intiatieven zoals de ecowijk 'Het Hout' en bewonersactiviteiten om groen in de wijk te krijgen, bijvoorbeeld door het gezamenlijke onderhoud van buurttuinen of, in het klein, plantenbakken.

Integraal natuurbeleidsplan

De natuurwaarden in en rond Houten kunnen verbeteren. Een ecoloog voor de bebouwde omgeving kan zijn kennis inzetten om de diversiteit van planten- en dierensoorten die in Houten voorkomen, te vergroten. We sporen de gemeente aan om in overleg met deze ecoloog een integraal natuurbeleidsplan op te stellen.

Speelbos

Veel jongeren vervreemden van hun eigen omgeving en krijgen niet meer de kans om natuur echt te beleven. Houten heeft met het speelbos in Nieuw Wulven het goede voorbeeld gegeven. We willen een tweede speelbos aan de zuidkant van Houten, waarin kinderen de natuur mogen ontdekken en ervaren (en lekker vies mogen worden).

Milieu-educatie

We willen blijvend zorg dragen voor natuur- en milieueducatie. Het milieu-educatief centrum rond de Speelheuvel wordt versterkt.

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Wij steunen de plannen voor de ontwikkeling van de forten en werken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, maar de bescherming van de natuurwaarde - zoals de grote populaties vleermuizen - staat voor GroenLinks voorop.

Eiland van Schalkwijk

GroenLinks wil dat de economische ontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk steeds wordt gekoppeld aan de versterking van natuur en landschap. Hierdoor gaat de kracht van dit gebied als groene long niet verloren.