Crisisnoodopvang van vluchtelingen in Houten

De gemeente Houten is begonnen met het kort opvangen van vluchtelingen. GroenLinks Houten staat volledig achter het College in dit aanbod en nu de uitvoering. De gemeente mag besluiten de vluchtelingen iets langer dan drie dagen op te vangen in de sporthal. GroenLinks kan zich daar goed in vinden, met deze mensen wordt al zoveel gesleept. Vele Houtenaren bieden hun hulp aan en dat is hartverwarmend!

Het onderwerp leent zich voor debat. Dit is de grootste vluchtelingencrisis ooit. Niet alleen de huidige stroom naar Europa, overal in de wereld ontvluchten miljoenen mensen huis en haard. GroenLinks heeft altijd geredeneerd vanuit solidariteit. Mensen in nood moeten geholpen worden, en ook zijn vluchtelingen welkom om hier langer te blijven en goed in te burgeren. GroenLinks is dan ook niet blij met de bezuinigingen op dit gebied.

GroenLinks is daarnaast van mening dat het Nederlandse – maar ook het Europese en internationale -  vluchtelingenbeleid anders moet. Quota, grenzen sluiten: ook hier is de term economisme toe te passen. Het gaat om mensen, niet om quota. Het beleid moet socialer, inclusief een duidelijker en korter asielaanvraagproces, kleinschaliger opvang, en langere begeleiding bij inburgering. Belangrijk is ook de (inter)nationale politiek, die stappen zou kunnen (moeten!) zetten om meer samen te werken, verschillen te overbruggen, en onder andere via ontwikkelingssamenwerking de lokale situaties stabieler maken.

Hier gaat het om Houten. Ons College staat open voor allerlei vormen van opvang. Want het gaat niet alleen om de zogenaamde crisisnoodopvang, ook (tijdelijke) opvang van asielzoekers en het opnemen van blijvende statushouders behoort tot de opties. GroenLinks juicht deze houding toe. Er moet een goed gesprek met de inwoners plaatsvinden, om nog meer draagvlak te creëren voor langduriger opvang. GroenLinks is bereid tot opname van grotere aantallen vluchtelingen met een verblijfsvergunning dan de 83 in 2015. Dat getal zal waarschijnlijk ook gaan groeien. We moeten dan huisvesting (onder andere ombouwen kantoren, druk op de sociale woningbouw, scheefwonen) en begeleiding beter organiseren. Wij als GroenLinks willen een positief en constructief geluid laten horen!