Op 13 oktober 2015 was er een raadsvergadering over een aantal onderwerpen die in de vergadering van een week eerder niet behandeld konden worden vanwege de vluchtelingenproblematiek. Het belangrijkste onderwerp van de avond was het bestemmingsplan voor het Eiland van Schalkwijk. Het Eiland is een groot deel van ons buitengebied en beslaat de weinige natuurgebieden die Houten rijk is. GroenLinks heeft hier dus flinke groene ambities en die zagen we in het vooral conserverende bestemmingsplan niet terug.

Het is natuurlijk zo dat een bestemmingsplan veelal technisch en planologisch van aard is, maar het College had wel het vormgeven van meer duurzaamheid duidelijker kunnen oppakken. Ook bevat dit bestemmingplan het 'spuitzonebeleid', dat we volstrekt onvoldoende achten, en mogen bestaande bedrijven tot twintig procent uitbreiden zonder dat ze daarvoor getoetst worden. We hebben daarom tegen het volledige plan gestemd.

Wel hebben we nog een aantal reparaties en verbeteringen in het plan aan kunnen brengen. Onze twee amendementen om een eenduidige definitie van een grondgebonden veehouderij aan te houden en de structuurvisie uitdrukkelijk op te nemen als toetsingskader, werden unaniem aangenomen. Ook haalden twee meegetekende moties de eindstreep. De ene ging over het streven naar CO2-neutraliteit bij nieuwe ontwikkelingen, de ander over de geplande 250 woningen buiten de rode contour en die we liever binnen en buiten de rode contour wilden hebben. Prima verbeteringen, en na lang wikken en wegen besloten we bij ons standpunt te blijven dat het grotere plaatje te weinig groene ambitie ademt.