GroenLinks ontevreden over servicebetaling uitkeringsgerechtigden

GroenLinks heeft vragen gesteld aan het College van B&W over de servicebetalingen die Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) uitvoert voor uitkeringsgerechtigden. Mensen die gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering bij Menzis kunnen WIL vragen de ziektekostenpremie in te houden op hun uitkering. Onlangs stuurde WIL aan uitkeringsgerechtigden een brief waarin wordt uitgelegd welke procedure zij daarvoor moeten volgen. GroenLinks ervaart die procedure als onduidelijk en omslachtig. Wij willen daarom een makkelijker procedure die de cliënt beter ondersteunt.

Kennelijk hebben de zorgverzekeraar en WIL geen eenvoudige afspraken kunnen maken over de procedure. Dat wordt nu afgewenteld op de uitkeringsgerechtigden, mensen die vaak toch al problemen ervaren met administratieve procedures. Op deze manier is van “servicebetaling” geen sprake meer. GroenLinks wil daarom een makkelijker procedure die de cliënt beter ondersteunt.

We zijn benieuwd naar de reacties van het College en de andere partijen op onze vragen.