GroenLinks stelt vragen bij duur reclamebeleid

Met het nieuwe reclamebeleid zijn verenigingen en stichtingen veel duurder uit bij het maken van reclame. GroenLinks vindt dat een probleem, omdat de Houtense verenigingen en stichtingen essentieel zijn voor de leefbaarheid en sociale cohesie. Raadslid David Jimmink heeft daarom schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van het dure reclamebeleid.

David Jimmink:

Voor de leefbaarheid en onderlinge cohesie van Houten zijn de verenigingen en stichtingen van Houten, of het nou sport, welzijn, cultuur of welk ander beleidsveld ook is, van essentieel belang. In breder verband dan reclame- of huurbeleid vindt GroenLinks het van belang dat het college doet dat wat in haar vermogen ligt om de verenigingen en stichtingen niet in zwaar weer te laten komen.

De grote A0-borden langs de Rondweg en andere doorgaande wegen jagen onze verenigingen en stichtingen op hoge kosten. Tot voor kort werd voor 10 dagen een spandoek ophangen € 38,35 betaald. Nu moet er voor een week ophangen van 10 posters € 699 betaald worden, exclusief btw en inclusief drukken posters.

Jimmink wil van het college graag horen welke mogelijkheden de Houtense verenigingen en stichtingen nog hebben voor betaalbare alternatieven buiten de gebaande paden van A0-borden en lichtkrant, zoals spandoeken en reclame op andere locaties. GroenLinks is verder benieuwd wanneer de toegezegde en wettelijk verplichte gratis plakzuilen op het Rond en Castellum daadwerkelijk geplaatst zullen worden.

In maart 2013 stelde GroenLinks al schriftelijke vragen over de mogelijke stapelingseffecten van de gemeentelijke bezuinigingen voor verenigingen en stichtingen door de verhoging van huurprijzen en inflatie. Het college zegde destijds toe de gevolgen voor verenigingen zoveel mogelijk proberen te beperken.

Tijdens de raadsvergadering van 23 april diende GroenLinks een motie in om niet-commerciële organisaties in Houten te beschermen tegen extra kosten door het nieuwe reclamebeleid. De motie behaalde helaas geen meerderheid.

Nu het reclamebeleid verder uitgewerkt is, lijkt de vrees van GroenLinks echter bewaarheid te worden. Sinds april zijn verenigingen en stichtingen in Houten geconfronteerd met nieuwe bezuinigingen, zoals het niet indexeren van gemeentelijke subsidies, een cultuurfonds en een sportfonds dat de inkomsten van verenigingen en stichtingen laat fluctueren op basis van toegekende projectsubsidies en een financiële korting op de totale subsidies. De sterk toegenomen kosten voor het maken van reclame komen daar dus nu nog bovenop.