GroenLinks stelt vragen over de sluiting van SPIN Houten

Als gevolg van de subsidiekorting worden de activiteiten van de Stichting Participatie en Integratie Nieuwkomers (SPIN) per 1 juni 2012 gestaakt. SPIN draagt de lopende inburgeringstrajecten over aan de gemeente. GroenLinks stelt vanavond in de Rondetafelgesprekken vragen over deze overdracht.

Sinds juni 2011 hebben SPIN Houten en de gemeente overlegd over het voornemen van de gemeente om de subsidie per 1 januari 2013 te beëindigen. Vanaf 2013 is inburgering geen wettelijke taak meer van de gemeente. In december 2011 verlaagde de gemeente het subsidiebedrag voor 2012 – in evenredigheid met het rijksbudget –tot eenderde van het bedrag over 2011. SPIN zag zich daardoor genoodzaakt om per 1 juni alle vier medewerkers te ontslaan en alle inburgeringsactiviteiten per direct te staken. Dat betekent dat er een abrupt einde komt aan de jarenlange succesvolle opvang en begeleiding van vluchtelingen en andere migranten. SPIN Houten werd in 1997 opgericht als Stichting Vluchtelingenwerk Houten.

Eind mei heeft SPIN de dossiers van alle nog niet afgesloten inburgeringstrajecten overgedragen aan de gemeente. De gemeente is in 2012 ook verantwoordelijk voor de intake van nieuwe vluchtelingen. In 2013, wanneer de wettelijke taak voor gemeenten is vervallen, zullen wel nog de al gestarte inburgeringstrajecten afgewikkeld worden.

De overdracht van SPIN naar de gemeente is voor GroenLinks aanleiding om daar vanavond tijdens de Rondetafelgesprekken vragen over te stellen.

Vragen GroenLinks in de Rondetafelgesprekken op 12 juni 2012

Sluiting SPIN
Spin Houten heeft per 1 juni jl. alle vier medewerkers ontslagen en alle inburgeringactiviteiten gestaakt. Bij motie van 27 maart jl. had de gemeenteraad het college opgeroepen om toch vooral de asielgerechtigden niet in de kou te laten staan. Het college heeft toen aangegeven haar best te doen om te zorgen voor een zo zacht mogelijke landing, waarbij de kennis en netwerken van SPIN zoveel mogelijk behouden kunnen blijven. Het bestaande beleid is nu gestopt, terwijl het nieuwe beleid nog niet af is. Dit is voor ons reden om enkele vragen te stellen:

  1. Is de workload voor de gemeente zo behapbaar dat er geen achterstanden of gaten gaan ontstaan in de begeleiding van nog niet afgeronde inburgeringstrajecten en maatschappelijke begeleiding? SPIN werkte o.a. ook met 3 stagiaires die goed werk verrichtten en de vrijwilligers veel werk uit handen namen o.a. met het bellen naar ambassades, uitzoekwerk en dergelijke. Door wie zijn deze taken nu overgenomen? Zijn er nu stagiaires werkzaam op dit terrein binnen de gemeente?
  2. We hebben begrepen dat de inburgeringscliënten van SPIN een brief hebben gehad over de overdracht van dossiers naar de gemeente. Heeft de gemeente ook alle bestaande vrijwilligers benaderd om te praten over de huidige situatie? Wat waren de uitkomsten van dit contact?
  3. Wordt aan elke nieuwkomer vanaf 1 juni direct een persoonlijk begeleider gekoppeld om te zorgen dat de start van het wonen in Houten zo probleemloos mogelijk verloopt? Veel nieuwkomers waren altijd gewend met een minimaal maandbudget om te gaan. Als er dan een inrichtingsbudget beschikbaar komt voor hun huisvesting, is dat ineens veel geld. In de oude situatie koppelde SPIN direct maatschappelijke begeleiding aan de nieuwkomer, onder andere gericht op budgetbegeleiding. Is deze lijn gegarandeerd?

Update