GroenLinks wil knelpunten geluidsoverlast aanpakken

Houten wil in 2040 de stilste gemeente rondom Utrecht zijn, zegt ons Milieubeleidsplan. “Als het aan dit College ligt, werken we tot 2018 hier niet aan”, zegt Andor van Dijk. “Lokaal verslechtert de situatie zelfs, bijvoorbeeld bij de tunnelbak nabij de Spoorhaag.” Van Dijk wil dat de gemeente knelpunten van geluidsoverlast inventariseert en maatregelen neemt om ze op te lossen.

Het Milieubeleidsplan 2010-2015, met een planhorizon tot 2040, spreekt niet alleen de ambitie uit om de stilste gemeente van de regio te worden. De bedoeling is ook dat in 2040 geen enkele woning nog zoveel last van verkeersgeluid heeft dat zich daardoor gezondheidsproblemen kunnen voordoen.

Met het nieuwe Actieplan Geluid 2013-2018 komt van die ambitie weinig terecht, zegt raadslid Andor van Dijk. Tijdens de raadsvergadering van 21 januari wees hij onder meer op de tunnelbak bij de noordelijke rondweg ter hoogte van de Spoorhaag:

Hier heeft het College opdracht gegeven om het wegdek te vernieuwen. Hierbij zijn nieuwe voegen in het wegdek geplaatst, waardoor er bij elk voertuig dat deze tunnelbak neemt veel omwonenden ernstige geluidhinder ervaren. Het College heeft dit na augustus vorig jaar en na de bijna vijftig handtekeningen van omwonenden in december vorig jaar nog steeds niet opgelost. Dit hebben we als GroenLinks weer vernomen toen we zaterdag met een mini-enquête de wijk in zijn gegaan.

GroenLinks diende daarom een motie in om het College weer terug te krijgen in het spoor van het Milieubeleidsplan. Van Dijk wil graag dat de gemeente een inventarisatie maakt van knelpunten die leiden tot geluidsoverlast door weg- en railverkeer. Ook vraagt de motie om in het Actieplan Geluid 2013-2018 maatregelen op te nemen om die knelpunten op te lossen, zodat Houten haar ambities uit het Milieubeleidsplan alsnog realiseert. De motie kreeg alleen steun van de twee aanwezige fractieleden van D66. Dit was helaas onvoldoende.

Echter met het debat en de motie van GroenLinks hebben we onze zienswijze gegeven op het concept Actieplan Geluid. Het is nu aan het College om er wat mee te doen bij het definitief vaststellen van het Actieplan Geluid.

GroenLinks blijft er bovenop zitten. Wij vinden dat er in Houten te vaak ontheffing wordt gegeven voor geluidsbelasting boven de bovengrens van de geluidsnormen. We zetten ons in voor het aanhouden van de voorkeursnorm van maximaal 48 dB voor wegverkeer en 55 dB voor railverkeer. Daarnaast willen wij maatregelen die de geluidoverlast als gevolg van (nachtelijk) goederenvervoer verminderen. Wij blijven de gemeente continu aanspreken op het serieus nemen van de geluidoverlast die bewoners ervaren en zetten ons in om belangengroeperingen te ondersteunen.