Handhaaf de vergunningsplicht voor consumentenvuurwerk

GroenLinks wil de vergunningsplicht voor de verkoop van consumentenvuurwerk handhaven. Over het gebruik van vuurwerk is rond de jaarwisseling veel te doen. Het maatschappelijk debat wordt steeds luider en scherper. Het afschaffen van de vergunningsplicht, zoals voorgesteld door het College van B en W  geeft een signaal af dat niet past bij dit debat. Tijdens de raadsvergadering van 3 juni diende GroenLinks-raadslid Hilde de Groot daarom een amendement in om het artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening dat deze vergunningsplicht regelt te handhaven, vooruitlopend op een toekomstig verkoopverbod van consumentenvuurwerk.

Tijdens de raadsvergadering lichtte Hilde de Groot toe waarom GroenLinks het handhaven van de vergunningsplicht belangrijk vindt:

  • Maar liefst 30% van de burgemeesters wil een algeheel vuurwerkverbod in zijn of haar gemeente.
  • Tweederde steunt maatregelen om de verkoop terug te brengen tot 2 dagen, de afsteektijden op 31 december te verkorten en de maximum hoeveelheid verkocht vuurwerk per persoon terug te brengen (nu nog 25 kg per persoon).
  • De burgemeesters van Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam willen de afsteektijden beperken van 23.00 uur tot 01.00 uur. Dat zou een stuk schelen in de schade en overlast.
  • Ook wil het Genootschap van Burgemeesters graag een Europees verbod op zwaar (illegaal) vuurwerk, en meer handhaving. De politievakbond ACP sluit zich hier bij aan.
  • Onderzoek van VeiligheidNL geeft aan dat afgelopen jaar ruim 700 gewonden en 1 dode te betreuren vielen. De letsels worden erger en de slachtoffers jonger.
  • Negentien gemeentes hebben het afgelopen jaar vuurwerkvrije zones ingesteld.
  • In onze collega-gemeente Nieuwegein geldt het verbod in het belangrijkste winkelcentrum, in parkeergarages en bij basisscholen, kinderboerderijen, verzorgingshuizen en het ziekenhuis.
  • 15 lokale GroenLinks-fracties hebben het initiatief genomen tot het meldpunt vuurwerkoverlast. Er zijn bijna 90.000 meldingen binnengekomen! waarvan 226 uit onze gemeente.

Wat GroenLinks betreft willen we graag stevige handhaving en voldoende drempels om nog meer vuurwerkverkooppunten te creëren. Het Vuurwerkbesluit uit 2002 zou voldoende voorzien in regelgeving, en als dit niet zo bleek zou het weer terug gerepareerd kunnen worden. Wij houden liever dit artikel gewoon in stand, zodat we voldoende gedekt zijn in nieuwe aanvragen. Gezien het maatschappelijk debat over dit onderwerp vindt GroenLinks het geen goed signaal dat wij in deze tijd juist dit artikel uit de APV schrappen.