Huisvesting in de land- en tuinbouw opnieuw op de agenda

In december vorig jaar drong GroenLinks erop aan de consequenties van huisvesting voor buitenlandse seizoenswerknemers nog eens duidelijk op een rijtje te zetten. Het college van B en W zegde daarover een notitie toe. Ondanks het feit dat die notitie er nog niet ligt, dringen de SGP en de VVD nu toch al aan op het onderzoeken van mogelijkheden om extra huisvestingsmogelijkheden te realiseren. Wij zijn daar niet voor. Wat we wél willen is zoeken naar manieren om weer Nederlandse jongeren aan het werk te helpen in de land- en tuinbouw.

In december 2013 heeft GroenLinks aangedrongen op een nieuwe notitie, waarin de consequenties van de huisvesting voor seizoensarbeiders nog eens duidelijk op een rijtje worden gezet. Die notitie werd ook toegezegd, maar is tot nu toe niet ontvangen.

Toch bespraken we vorige week in de raad het huisvestingsbeleid opnieuw. Op verzoek van een fruitteler dienden de SGP en de VVD namelijk een motie in waarbij ze de mogelijkheden willen onderzoeken ook voor seizoensarbeiders extra huisvestingsmogelijkheden bij fruittelers te realiseren. Wij zijn daar niet voor om verschillende redenen.

GroenLinks vindt het onverstandig om grote groepen arbeidsmigranten bij fruittelers te huisvesten. Hun onafhankelijkheid van de teler is dan niet goed gewaarborgd. Bovendien mag de fruitteler de huisvestingskosten direct in mindering brengen op het loon, waardoor de arbeidsmigrant en de teler zelf netto veel voordeliger uit zijn. Zo ontstaat een situatie die zichzelf gaat versterken. Steeds meer telers gaan huisvesting aanbieden vanwege gunstige fiscale regels en de arbeidsmigranten die “moeten” er gebruik van maken als ze bij de teler aan het werk willen gaan.

Een belangrijk ander nadeel is de werkgelegenheid. In deze tijd is het niet wenselijk om de arbeidsmarkt op slot te gooien. GroenLinks zoekt juist naar manieren om Nederlandse jongeren aan het werk te helpen in de land- en tuinbouw. Wij willen dus niet nog meer permanente huisvesting, maar juist aandacht voor de vraag: “Hoe zorgen we ervoor dat het seizoenswerk in de land- en tuinbouw ook weer door Nederlandse jongeren wordt gedaan?”

De motie van SGP en VVD werd aangehouden (14 -14), maar na de raadsvergadering ontstond een  leuk gesprek met de fruitteler. De familie Vernooij gaf aan open te staan voor Nederlandse seizoenswerkers. Ze zijn volgens de familie niet te vinden. Groen Links nam de uitdaging aan. Wij gaan actief stimuleren dat het seizoenswerk weer aantrekkelijk wordt, want wij vinden het onverdraaglijk dat er steeds meer mensen weinig werk hebben en het werk in de land- en tuinbouw niet meer door Nederlanders wordt gedaan.

Download voor onze volledige reactie de raadsbijdrage.
Meer informatie over de GroenLinks-ideeën over werk in de land- en tuinbouwsector vindt u in onze dossiers 'Landbouw en voedsel' en 'Seizoenswerknemers'.