Zendmast bij de Campen

Kan locatie voor zendmast bij Het Meer nog veranderen?

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag behaalde GroenLinks een resultaat dat de bewoners van Het Meer nog enige hoop biedt op een andere locatie voor de nieuwe zendmast. Samen met CU, ITH en SGP diende GroenLinks een motie vreemd aan de orde van de dag in. Dit was bijzonder, want het college had in het grote aantal bezwaren van bewoners geen aanleiding gezien om KPN geen vergunning te verlenen.

Waarom kwamen wij dan toch met deze motie? Tijdens de raadsvergadering noemde Tijm Corporaal namens de indieners de volgende argumenten:

  1. Tijdens de voorlichtingsavond op 8 december 2011 gaf KPN aan graag een zendmast te willen plaatsen in het zoekgebied Het Meer. Voor KPN was het niet noodzakelijk dat de mast tegenover de inprikker zou komen te staan.
  2. De raad had in januari 2012 vanwege de grote bezwaren bij onder andere de Akkers en Het Meer bij het college aangedrongen op vernieuwing van het zendmastbeleid.
  3. De bezwaarschriftencommissie had de bezwaren van bewoners welliswaar afgewezen, maar deed dit omdat ze niet kon toetsen aan het nieuwe beleid.
  4. Het college was bij de behandeling van alle bezwaarschriften wel in staat om een brede heroverweging te maken en had de mogelijkheid om te besluiten dat de zendmast op een andere locatie moest komen.
  5. Alternatieve locaties langs de rondweg zijn genoemd, maar werden door het college afgewezen, alleen omdat op die locatie ook weer bezwaren van bewoners zouden kunnen komen. Een zeer teleurstellende benadering.
  6. Het college heeft bovendien aangegeven dat ook de toetsing aan het nieuwe beleid niet zou leiden tot een andere keuze en daarmee voert ze dus de wens van de gemeenteraad niet goed uit.

Naar aanleiding van onze motie werd duidelijk dat de opstelling van de provider KPN nu wel heel belangrijk is. De vergunning is immers al verleend. Op voorstel van het CDA werd daarom de suggestie gedaan om in de motie gericht op te roepen tot een nieuw gesprek met KPN om te onderzoeken of een alternatieve locatie voor KPN tot de mogelijkheden behoort. De motie werd met steun van VVD en CDA aangenomen. Alleen PvdA en D66 stemden om onduidelijke redenen tegen deze motie.

Hiermee zijn de bewoners niet direct geholpen, maar er is wel weer enige hoop. GroenLinks is zeer benieuwd naar de opstelling van KPN en wenst de wethouder en KPN graag een constructief overleg.