Motie LHBTI+ op raadsvergadering dinsdag 11 december

Op 13 november betoogde GroenLinks tijdens de raadsvergadering dat er meer werk gemaakt moet worden van een inclusieve samenleving. We kondigden een initiatief aan om het LHBTI+-beleid in Houten verder te ontwikkelen.
De afgelopen maand hebben we de andere ondertekenaars van het Regenboog Stembusakkoord benaderd en samen een krachtige motie opgesteld. Deze motie brengen wij in tijdens de raadsvergadering, samen met D66, PvdA, CDA en VVD.
 
Ook aan de orde tijdens de raadsvergadering:
  • We sorteren voor op het nieuwe bouwen. Tijdens de raadsvergadering bespreken we de schriftelijke vragen die GroenLinks indiende over gemeenschappelijke ruimtes in appartementencomplexen. Klein bouwen met een gezamenlijke ruimte voor ontmoetingen met buurtbewoners en familie heeft de toekomst. Maar dan moeten we een paar zaken wel goed regelen. Bijvoorbeeld dat de vastgoedontwikkelaar de afspraken nakomt en dat de gemeente ervoor zorgt dat een beoogde buurtkamer er ook echt komt.
  • We installeren Jeroen Romijn als commissielid voor GroenLinks Houten. Jeroen draait in de fractie mee sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf 1 januari 2019 gaat hij GroenLinks ook vertegenwoordigen tijdens de Ronde Tafel Gesprekken en in contacten met Houtense burgers.
Interesse om deze of een volgende raadsvergadering bij te wonen? Wees welkom! Mail vantevoren even onze fractievoorzitter Tijm Corporaal, dan kunnen we je ontvangen!